R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Nabór w ramach KPO – już prawie 1200 wniosków na ponad 203 mln zł
2022-10-31 16:58:48 Artykuł czytany 292 razy


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w ramach prowadzonych czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do 21 października wpłynęło blisko 1200 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 203 mln zł.


Do 21 października zarejestrowano 69 wniosków na 181,7 mln zł od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 23 wnioski o niemal 7,2 mln zł wsparcia. O dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę ok. 14,6 mln zł ubiega się 1101 gospodarzy.

Aby ułatwić potencjalnym zainteresowanym ubieganie się o taką pomoc, przygotowane zostały przez ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania2

3,15 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych już trafiło do rolników

Od 17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 20 października wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 3,15 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Do 20 października w ramach zaliczek niemal 306 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 2,63 mld zł. W ramach płatności obszarowych z PROW 2014–2020 na konta 270 tys. gospodarzy przelano ok. 519 mln zł.

Wicepremier Henryk Kowalczyk w gminie Sokołów Podlaski


Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przebywał 24 października w gminie Sokołów Podlaski. Zwiedził biogazownię w Grochowie Szlacheckim, a następnie spotkał się z rolnikami w Repkach, Miedznej i Łochowie.

Podczas wizyty wicepremier Kowalczyk mówił m.in. o rolniczych  biogazowniach. - To dobry pomysł na nowe źródła energii – stwierdził po zapoznaniu się z funkcjonowaniem takiego obiektu. Podkreślił znaczenie systemu funkcjonowania odbioru energii. - Odbierana jest energia elektryczna, ale planowane jest podłączenie sieci gazowej – dodał. Poinformował również, że biometan ma być dostarczany do Sokołowa Podlaskiego. Realizacja odbywa się w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a biometan ma być wykorzystany do ogrzewania. - Jestem przekonany, że cała energia będzie dobrze wykorzystana w koenergii, zarówno prąd, jak i ciepło. I to jest to dobre rozwiązanie dla rolnictwa – podsumował.

W trakcie spotkań z rolnikami szef resortu rolnictwa zwracał uwagę na nowe działania uruchomione 17 października w ramach KPO. Podkreślił przy tym znaczenie środków na przetwórstwo. - Najważniejsze jest to, aby wartość dodana zostawała u rolnika albo w lokalnych rękach – stwierdził wicepremier i podkreślił ponadto, że w ramach tego działania możliwy jest zakup wszelkich niezbędnych środków do produkcji, maszyn i urządzeń oraz na budowę I przebudowę budynków, a także na zakup środków transportu do przewozu produktów. - Istotną nowością w ramach przetwórstwa jest to, że nie jest wymagane tworzenie dodatkowych miejsc pracy – dodał.

Dotacja wynosi do 0,5 mln zł dla rolników, dla mikroprzedsiębiorstw – 3 mln zł, dla małych przedsiębiorstw – 10 mln zł i 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego rolnicy mogą sprzedać produkty bez podatku dochodowego do wysokości 100 tys. zł. Mają także mieć darmowe miejsca na targowiskach w piątki i w soboty.

Szef resortu rolnictwa mówił także o możliwości pozyskania, w ramach KPO,  pomocy finansowej na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Podsumowanie w rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Walka z ASF
– Kiedy rozpoczynałem pracę w ministerstwie, mieliśmy w Polsce 124 ogniska ASF, a tylko kilka procent rolników miało sporządzone obowiązkowe plany bioasekuracyjne – podkreślił szef resortu rolnictwa. – Podjąłem decyzję o udzieleniu rolnikom pomocy w ich przygotowaniu przez ARiMR, ODR-y i Inspekcję Weterynaryjną. W jej efekcie w listopadzie takie plany miało już opracowane ponad 95 proc. rolników – dodał wicepremier.
Skuteczność podejmowanych działań związanych ze sporządzeniem i przestrzeganiem planów oraz prowadzonej depopulacji dzików spowodowała, że w ciągu roku liczba ognisk ASF spadła do 14.
Rynek trzody chlewnej
– Na kłopoty z ASF nałożyły się niskie ceny oferowane na runku trzody chlewnej, co skutkowało zamykaniem hodowli w całej Europie – przypomniał szef resortu rolnictwa.
Wicepremier zwrócił uwagę, że w tym czasie najważniejsze było wsparcie skierowane na utrzymanie hodowli. W ramach dwóch transz naborów do rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej trafiło w sumie 400 mln złotych.
– Zgodnie z przewidywaniami sytuacja na tym rynku uległa poprawie i aktualne ceny oferowane rolnikom są już do przyjęcia – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Rynek nawozów
– Kolejnym problemem przed rokiem był gwałtowny wzrost cen nawozów. Dziś wiemy, że był on spowodowany przygotowaniami do wojny w Ukrainie – przypomniał szef resortu rolnictwa.
Zwrócił przy tym uwagę, że głównym kosztem w produkcji nawozów jest cena gazu. Spekulacja nią spowodowała drastyczne podwyżki cen nawozów.
– W styczniu podjęliśmy decyzję o dopłatach do nawozów. Komisja Europejska wyraziła zgodę w marcu i mogliśmy z naszego budżetu dopłacać rolnikom do ich zakupu. Na ten cel przeznaczyliśmy 3,9 mld złotych. Rolnicy złożyli wnioski na sumę 3,5 mld zł – poinformował szef resortu rolnictwa.
Wicepremier przypomniał jednocześnie, że Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który taki mechanizm zastosował.

System ubezpieczeń
– Jednym z zadań, które miałem do wykonania, obejmując urząd, było uporządkowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych – podkreślił wicepremier.
Dzięki podjętym decyzjom i zakupowi udziałów w TUW Pocztowym powstały AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Oferują one kompleksowe ubezpieczenie wraz z ubezpieczeniem od suszy.
– Nowością jest możliwość dokonania cesji na rzecz ARiMR, aby uregulować 35 proc. składki z należnych rolnikowi środków z tytułu płatności bezpośrednich – dodał szef resortu rolnictwa.
Uwolnienie Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)
Podsumowując rok pracy w MRiRW, wicepremier podkreślił znaczenie uwolnienia RHD.
– Zwiększyliśmy z 40 do 100 tys. złotych kwotę przychodów wolną od podatku dochodowego. Znieśliśmy limity sprzedaży oraz wprowadziliśmy bezpłatne miejsca na targowiskach w piątki i soboty – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Środki unijne z polityki spójności
Zwrócił również uwagę, że w nowej polityce rolnej szereg działań na obszarach wiejskich finansowanych będzie z innych funduszy, w tym w ramach polityki spójności. Na te cele zagwarantowanych zostało 10 mld euro.

Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027
– Zatwierdzony został 31 sierpnia 2022 r. i Polska znalazła się pod tym względem wśród pierwszych 7 państw – podkreślił wicepremier. Budżet tej perspektywy finansowej wynosi 25 mld euro. – Już w tym roku ponad 60 proc. gospodarstw otrzymuje płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej, a od 2023 roku będzie to dotyczyło ponad 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce – dodał szef resortu rolnictwa.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
– 17 czerwca 2022 r. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej i mamy na to odpowiednie dokumenty – podkreślił wicepremier, informując jednocześnie, że 2,25 mld euro przeznaczonych jest na inwestycje, za które odpowiada resort rolnictwa.
Prowadzony jest już nabór na 4 działania, z których dwa dotyczą przetwórstwa.
Pozostałe działania

Podsumowując rok działalności w resorcie rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na podniesienie zarobków pracowników instytucji obsługujących rolnictwo, zwłaszcza w oddziałach terenowych KRUS, PIORiN, Inspekcji Weterynaryjnej, ARiMR oraz ODR.
Omówił także zmiany w rolniczych emeryturach, z których najważniejsza dotyczy możliwości otrzymywania świadczeń bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Podkreślił rolę powołanej w maju Krajowej Grupy Spożywczej w zapobieganiu panice i ustabilizowaniu cen na rynku zbóż na poziomie 1400 zł za tonę pszenicy. Przypomniał także wykorzystanie nadzwyczajnych środków wsparcia w sektorze jabłek, trzody chlewnej i drobiu. Poinformował również o udzielonej pomocy finansowej w zakresie szkód w uprawach rolnych, czy też w ramach różnego rodzaju oddłużenia.
Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił również uwagę na zmiany przepisów dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich, które dzięki możliwości wsparcia finansowego bardzo rozwinęły swoją działalność.

Nagroda „Syzyf Roku” dla wicepremiera Kowalczyka

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odebrał we wtorek, 25 października w MRiRW nagrodę „Syzyf Roku” w kategorii Polityk Roku 2022. Nagrodę przyznaje Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej.

Inf. Pras.
MRwykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Jak wspierać osoby z chorobą alkoholową w utrzymaniu...
2022-11-22 17:34:00 Kategoria:

O wspieraniu osób po przebytej terapii w utrzymaniu abstynencji od alkoholu, mowa jest w cyklu Audycji Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha” na...

więcej »


foto

Ile kosztuje prowadzenie strony internetowej?
2022-11-29 11:02:14 Kategoria:

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że jeśli czegoś nie można znaleźć w Internecie, to nie istnieje? Jeśli tak, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, że Twoja firma...

więcej »
foto

Audycja PGE - Odcinek 8: Mądrze korzystaj z energii
2022-11-29 10:57:20 Kategoria:

Nie chodzi o to, że może nam zabraknąć w Polsce prądu, ale o to, by zostało nam trochę więcej w portfelach, a że będzie to z pożytkiem dla środowiska – to tym...

więcej »
foto

POZWÓL MIESZKAŃCOM POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. Kampania z...
2022-11-28 13:28:30 Kategoria:

Ofiary wypadków drogowych i bezpieczeństwo osób pieszych oraz rowerzystów W Polsce od lat poważnym problemem jest bardzo wysokie zagrożenie pieszych oraz rowerzystów,...

więcej »
foto

POZWÓL MIESZKAŃCOM POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. Kampania z...
2022-11-28 12:40:36 Kategoria:

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikowano do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W...

więcej »
foto

Praca jako dietetyk – co warto wiedzieć?
2022-11-24 15:46:00 Kategoria:

Współczesne społeczeństwo ogromną wagę przykłada do zdrowego stylu życia, szczególny nacisk kładąc na kwestię związaną z jedzeniem. Kiedy jeszcze dodać do tego...

więcej »
foto

Pozwól mieszkańcom poczuć się bezpiecznie. Kampania z...
2022-11-24 09:58:17 Kategoria:

Pomimo prowadzonych kampanii społecznych, edukacji zarówno w szkołach, jak i kursach prawa jazdy, coraz większej świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, nadal...

więcej »
foto

Pozwól mieszkańcom poczuć się bezpiecznie. Kampania z...
2022-11-22 11:37:17 Kategoria:

Pijani kierowcy to ogromny problem na polskich drogach. I choć świadomość wzrasta, a policja przeprowadza coraz szerzej zakrojone kontrole trzeźwości, to wielu Polaków...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoListopad 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁOSICE, 01.11

1 i 2 listopada na łosickim cmentarzu

więcej »

ŁOSICE, 01.11

1 i 2 listopada na łosickim cmentarzu

więcej »

GARWOLIN, 01.11

Garwolin: zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza

więcej »

GARWOLIN, 01.11

1 i 2 listopada - uroczystości na garwolińskim, łaskarzewskim i żelechowskim cmentarzu

więcej »

GARWOLIN, 01.11

1 i 2 listopada - uroczystości na garwolińskim, łaskarzewskim i żelechowskim cmentarzu

więcej »
2

GARWOLIN, 02.11

Garwolin: zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza

więcej »

GARWOLIN, 02.11

1 i 2 listopada - uroczystości na garwolińskim, łaskarzewskim i żelechowskim cmentarzu

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.11

Spotkanie z dr Aleksandrą Piotrowską

więcej »

ŁUKÓW, 03.11

Łuków: w blasku szabasowych świec

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.11

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

SOKOŁÓW, 05.11

43. Zaduszki Jazzowe w Sokołowie Podlaskim

więcej »

KRAJ, 05.11

Rusza rejestracja na Forum Tato.Net.

więcej »
6
7 8

ŁUKÓW, 08.11

Łukowska Moc Kultury: Moc Tańca

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.11

Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję

więcej »
9 10

MIASTO SIEDLCE, 10.11

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - Szkło

więcej »

GARWOLIN, 10.11 11:00

Garwolin: Ceremonia pogrzebowa por. Stanisława Kopika

więcej »

MIĘDZYRZEC, 10.11 16:00

Przegląd Piosenki Poetyckiej i Poezji Śpiewanej Tłuściec 2022

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.11 18:00

V Festiwal Pieśni i Tańców Polskich „Tym, co za Ojczyznę…”

więcej »
11

RADZYŃ, 11.11

Rekolekcje dla małżeństw i dorosłych

więcej »

GARWOLIN, 11.11

Obchody Święta Niepodległości w Żelechowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.11

Siemiatyczanie uczczą 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

więcej »

GARWOLIN, 11.11

Maciejowice: gminne obchody Święta Niepodległości

więcej »

DROHICZYN, 11.11

Wieczornica Patriotyczna w Drohiczynie

więcej »

DROHICZYN, 11.11

Wieczornica Patriotyczna w Drohiczynie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.11

11 listopada w Konstantynowie

więcej »

RADZYŃ, 11.11

Uroczystości patriotyczne w klasztorze ojców Franciszkanów koło Czemiernik

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.11

Święto Odzyskania Niepodległości w Nurcu - Stacji

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 10:00

Bieg niepodległości Suchożebry - Krynica

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.11 18:00

Połoski: Modlitwy przez wstawiennictwo św. Peregryna

więcej »
12

RADZYŃ, 12.11

Rekolekcje dla małżeństw i dorosłych

więcej »
13

SIEMIATYCZE, 13.11

Obchody Święta Niepodległości w Perlejewie

więcej »

KRAJ, 13.11

Ukraina tęskni za pokojem, uchodźcy za domem. Razem uleczmy tęsknotę!

więcej »

RADZYŃ, 13.11

Rekolekcje dla małżeństw i dorosłych

więcej »

RYKI, 13.11 16:00

Koncert pieśni patriotycznych w parafii w Dęblinie

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.11 21:40

Audycja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na antenie Radia Podlasie

więcej »
15

SIEMIATYCZE, 15.11

Przedstawiciele Policji i ZUS-u spotkają się ze słuchaczami siemiatyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
16

KRAJ, 16.11 18:00

Darmowe przejazdy na mecz piłki nożnej Polska – Chile

więcej »
17

RADZYŃ, 17.11

Przemek Kossakowski w Radzyniu

więcej »

ŁUKÓW, 17.11

Łuków: konkurs dla pasjonatów kickboxingu

więcej »

GARWOLIN, 17.11

Garwolin: o bezpieczeństwie wokół literatury

więcej »
18

SOKOŁÓW, 18.11

XXI Jarmark Bożonarodzeniowy w Sokołowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.11

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

więcej »

DROHICZYN, 18.11

Rekolekcje dla Młodzieży w Drohiczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.11 13:00

Przyroda w poezji, piosence i malarstwie siedleckich twórców

więcej »
19

SIEMIATYCZE, 19.11

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.11

Światowy Dzień Młodzieży w diecezji siedleckiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.11

Igrzyska Wiedzy - gra terenowa dla uczniów szkół średnich w Siedlcach

więcej »

ŁOSICE, 19.11

Wieczór ze św. Józefem

więcej »

DROHICZYN, 19.11

Rekolekcje dla Młodzieży w Drohiczynie

więcej »

KRAJ, 19.11 09:30

Lublin: 43. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

więcej »

KRAJ, 19.11 16:00 - 20.11 00:00

Czuwanie modlitewne w Niepokalanowie

więcej »

SOKOŁÓW, 19.11 17:00

Koncert finałowy Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca im. Michała Kosińskiego

więcej »
20

MIĘDZYRZEC, 20.11

Msza św. za zmarłych motocyklistów

więcej »

DROHICZYN, 20.11

Rekolekcje dla Młodzieży w Drohiczynie

więcej »

RADZYŃ, 20.11

Spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

więcej »

GARWOLIN, 20.11

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Goluchem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.11

Siedlce: Święto Patronalne AK i KSM-u

więcej »

ŁUKÓW, 20.11

Listopadowy Pchli Targ w Łukowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.11

Kolejny Festiwal Staroci w Ciechanowcu

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.11

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

więcej »

GARWOLIN, 20.11 17:00

Zespół „Mazowsze” wystąpi w Górznie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.11 18:00 - 26.11 18:00

Dni Muzyki Kościelnej w Diecezji Siedleckiej

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.11

Spotkanie autorskie Roberta Rutkowskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.11

Przesłuchania wokalne w CKiS

więcej »
22

SIEMIATYCZE, 22.11

Przystanek Historia w Siemiatyczach

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.11 19:00

Diecezjalny Dzień Modlitwy z Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

więcej »
24

POWIAT SIEDLECKI, 24.11

Pilipiuk w Zbuczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.11

Koncerty w ramach Dni Muzyki Kościelnej w diecezji siedleckiej

więcej »

ŁUKÓW, 24.11

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.11

Koncerty w ramach Dni Muzyki Kościelnej w diecezji siedleckiej

więcej »
26

POWIAT SIEDLECKI, 26.11

Dzień Skupienia w Osinach Dolnych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.11

Igrzyska Wiedzy - gra terenowa dla uczniów szkół średnich w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 26.11

Przyjaciele Łukowiaków dla Łukowa

więcej »
27
28

MIASTO SIEDLCE, 28.11

Przesłuchania wokalne w CKiS

więcej »
29

ŁUKÓW, 29.11

ŁOK: Uśmiech Pana Boga

więcej »
30

ŁUKÓW, 30.11

Andrzejkowy Turniej Szachowy w Łukowie

więcej »

Najnowsze Informacje