R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 11 listopada 2021 r.
2021-11-13 13:27:35 Artykuł czytany 82 razy


Rynek tytoniu i jego regulacje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 2017 roku realizuje zadania związane z monitorowaniem uprawy tytoniu oraz nadzorem nad produkcją i zbyciem surowca tytoniowego. Robi to na podstawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz o podatku akcyzowym.


Jak podkreśliła Dorota Jabłońska- Gorzała, kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR, ma to na celu uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce, a co za tym idzie – ograniczenie szarej strefy w handlu suszem tytoniowym Jabłońska-Gorzała przypomniała, że warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbycia surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.  Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek producenta rolnego. Producent surowca tytoniowego, który otrzymał decyzję o wpisie do rejestru producentów surowca tytoniowego, składa roczną Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w terminie do dnia 15 maja każdego roku. Dzięki temu KOWR posiada informacje  umożliwiające identyfikację producenta tytoniu oraz dane dotyczące powierzchni upraw poszczególnych grup odmian tytoniu, dane dotyczące zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, szacunkową masę wyprodukowanego surowca tytoniowego oraz masę surowca dostarczonego nabywcy na podstawie zawartych umów. Dodatkowo w rejestrze producentów surowca tytoniowego znajdują się informacje o stanie magazynowym (na dzień 30 kwietnia) oraz o masie zniszczonego surowca tytoniowego.  Obecnie w rejestrze producentów surowca tytoniowego (RPST) wpisanych jest 3 878 producentów surowca tytoniowego. Najwięcej w  OT KOWR Lublin – 2 117, co stanowi 55% wszystkich producentów wpisanych do rejestru producentów surowca tytoniowego. W OT KOWR w Szczecinie, Koszalinie oraz Gorzowie Wlkp. nie ma producentów surowca tytoniowego wpisanych do rejestru.

W ramach prowadzanego monitoringu rynku tytoniu, KOWR zbiera także dane od nabywców surowca tytoniowego. Pośredniczące podmioty tytoniowe przekazują Dyrektorowi Generalnemu KOWR dane o masie skupionego suszu tytoniowego łącznie i masie suszu tytoniowego skupionego od poszczególnych producentów surowca tytoniowego wyrażonej w kilogramach, średniej cenie płaconej za susz tytoniowy producentom surowca tytoniowego, wyrażonej w złotych za kilogram, pomniejszonej o podatki i inne opłaty w podziale na grupy odmian tytoniu. Termin przekazania tych informacji mija  do 30 czerwca każdego roku.

Dorota Jabłońska-Gorzała podkreśliła, że  Polska jest jednym z czołowych producentów tytoniu w UE, jak również jest krajem o długoletniej tradycji uprawy tytoniu. Uprawa tytoniu prowadzona jest w niewielkich obszarowo, rodzinnych gospodarstwach rolniczych. Podstawą rejonizacji uprawy tytoniu są w głównej mierze warunki klimatyczne i glebowe oraz zasoby siły roboczej. Uprawa tytoniu w Polsce rozmieszczona jest w pięciu rejonach: lubelsko-podkarpackim; świętokrzysko-małopolskim; kujawsko-pomorskim; mazurskim oraz dolnośląskim.

W 2021 r. uprawa tytoniu w Polsce prowadzona była na powierzchni ok. 9,5 tys. hektarów. Plantacje tytoniu występują głównie w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Ponad połowa całej powierzchni uprawy tytoniu znajdowała się w woj. lubelskim (68%), znacznie mniejsza część w województwie podkarpackim (ok. 11%) oraz świętokrzyskim i małopolskim (ok. 6%). W województwach zachodniopomorskim oraz lubuskim nie odnotowano uprawy tytoniu. W ostatniej dekadzie zauważyć można wyraźną tendencję do powiększania się plantacji tytoniowych, zwłaszcza gospodarstw o powierzchni 2–5 ha oraz ponad 5 ha.  

W Polsce uprawia się kilka odmian tytoniu, ale głównie dominują tytonie jasne – Virginia (70 % areału) i Burley (ponad 26 % areału). Odnotować można niewielki udział tytoni ciemnych typu Skroniowski Mocny i Puławski (łącznie 2% areału), jak również odmian typu Kentucky (2%).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyć można wyraźny trend spadkowy w uprawie tytoniu, mimo iż tytoń pozostaje rośliną tradycyjnie uprawianą w Polsce. Wielkość plonów uzależniona jest od warunków klimatycznych i pogodowych. Niestety obecne anomalie pogodowe - susza, trąby powietrzne czy grad - mogą mieć negatywny wpływ na zbiory tytoniu.

Z rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez KOWR od początku realizacji tego działania wykreślonych zostało 1 484 producentów surowca tytoniowego (1 224 na wniosek strony oraz 260 z urzędu). Można zauważyć znaczący spadek liczby gospodarstw uprawiających tytoń,  co jest m.in. efektem stopniowej redukcji dopłat związanych z uprawą tytoniu oraz z działaniami prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia – maksymalnym ograniczeniem spożycia wyrobów tytoniowych. Skala produkcji surowca tytoniowego plasuje Polskę w czołówce europejskich producentów tytoniu, jednakże produkcja krajowa spada z roku na rok i wynosi obecnie ponad 19 tys. ton.

W każdym roku zbiorów tytoniu KOWR przeprowadza kontrole w stosunku do co najmniej 5 % producentów surowca tytoniowego wpisanych do wspomnianego Rejestru.  Prowadzi również nadzór nad zniszczeniem uprawy tytoniu/surowca tytoniowego, który ma na celu potwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia procesu zniszczenia upraw tytoniu/surowca tytoniowego.

W 2021 r. do kontroli wytypowano 329 producentów, u których przeprowadzano kontrole poprawności sporządzenia i zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz informacji rocznej za 2020/2021. Aby ograniczyć szarą strefę na rynku tytoniu, KOWR współpracuje z innymi instytucjami.  Udostępnia posiadane dane organom administracji publicznej a także sądom i prokuratorom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.

Zmniejszenie opłat na Platformie Żywnościowej

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję w sprawie obniżenia opłat dla rzepaku od transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Giełdowy Rynek Rolny jest innowacyjnym narzędziem na rynku polskim, działającym w oparciu o standardy światowych giełd towarowych, umożliwiającym obecnie obrót produktami rolno-spożywczymi, takimi jak pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak.Rynek ten powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2018-2020. Handel na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzony jest od 1 września 2020 r. przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji przekazanej przez KOWR.

Badanie ,,Polska Wieś i Rolnictwo"


Rozpoczęło się badanie  „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2021 r.  Realizuje je Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem głównym tegorocznej edycji badania jest poznanie postaw i opinii mieszkańców wsi oraz miast na temat oceny przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich, jak również w sprawie działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz.
W tegorocznej edycji badania „Polska wieś i rolnictwo” wykonanie wywiadów bezpośrednich wśród respondentów zlecono firmie: GRUPA BST Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach. Badanie będzie wykonywane na losowej próbie respondentów na obszarze całego kraju w okresie od października do listopada 2021 r. Wywiad z ankieterem jest anonimowy i będzie realizowany na podstawie pytań zawartych we wcześniej przygotowanym kwestionariuszu wywiadu. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

29 lat Audycji Trzeźwiejących Alkoholików
2021-11-09 17:52:06 Kategoria:

Audycja Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha" ma 29 lat. Nadawana jest na antenie Radia Podlasie od początku w niezmienionym kształcie. 11 listopada o...

więcej »


foto

Ból po wyrwaniu ósemki – jak sobie z nim poradzić?
2021-12-02 12:03:06 Kategoria:

Większość osób kojarzy wyrwanie ósemki z dużym bólem. Trzeba jednak pamiętać, że stopień nasilenia objawów zależy w głównej mierze od indywidualnej wrażliwości...

więcej »
foto

Pomoc prawna - sprzeciw od nakazu zapłaty
2021-12-01 07:40:32 Kategoria:

Nie da się ukryć, że sprawy o zapłatę długów trafiają do polskich sądów niezwykle często. Niestety wiele osób pozwanych przez banki, firmy windykacyjne i pożyczkowe...

więcej »
foto

Wybieramy suszarkę do włosów - na jakie parametry...
2021-12-01 07:14:43 Kategoria:

Suszarka ma za zadanie wysuszyć nasze włosy, ale oprócz tego może posiadać również dodatkowe funkcje oraz charakteryzować się określonymi parametrami. Na co więc...

więcej »
foto

Jak wybrać najwyższej jakości materac piankowy?
2021-11-30 13:34:16 Kategoria:

Wybór odpowiedniego łóżka wydaje się dla wielu osób jedną z najważniejszych kwestii związanych z wyposażeniem sypialni. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, z...

więcej »
foto

Dobra karma dla kota — czyli jaka?
2021-11-29 12:26:41 Kategoria:

Koty są mięsożercami. Przy ich karmieniu należy więc zwracać uwagę na wysoki udział mięsa w karmie. Najlepiej byłoby, gdyby jej reszta składała się z warzyw....

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, starając się o kredyt hipoteczny?
2021-11-29 11:04:20 Kategoria:

Własne mieszkanie to marzenie wielu osób, w szczególności tych, które dopiero rozpoczynają dorosłe życie. Niemniej jednak sfinansowanie jego zakupu z oszczędności...

więcej »
foto

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z DOSKONALENIA...
2021-11-25 07:44:25 Kategoria:

Na Torze w Modlinie odbędzie się bezpłatne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Miejsce szkolenia: Tor Modlin, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommée 1.

więcej »
foto

XXIV Targi Rękodzieła Artystycznego, czyli pokaż nam...
2021-11-24 14:24:19 Kategoria:

Stare miejsce, nowi wystawcy, stara tradycja, nowe atrakcje. Spotykamy się po raz 24 na Targach Rękodzieła Artystycznego w Parku Handlowym Arche w Siedlcach. To wydarzenie...

więcej »
foto

„Bliżej Unii Europejskiej” - cykl audycji na...
2021-11-19 15:55:40 Kategoria: Wybierz kategorie

Na antenie Katolickiego Radia Podlasie ponownie rusza cykl audycji poświęconych Unii Europejskiej. Będzie można w nich usłyszeć o bieżących działaniach wspólnoty,...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoGrudzień 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3

ŁUKÓW, 03.12

Girls Riders Łuków: Mikołajkowa Zbiórka Darów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.12 10:00 - 04.12 15:00

XXIV Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach

więcej »
4

ŁOSICE, 04.12

Męski różaniec w Łosicach

więcej »
5

GARWOLIN, 05.12

Mikołaje, do biegu!

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.12 17:00

Ks. Radosław Łydkowski wyjeżdża do pracy misyjnej na Kubie

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.12

Łuków: W świątecznej krainie

więcej »
7

ŁUKÓW, 07.12

Gmina Łuków: kolejna akcja szczepień

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Wykład Wojciecha Orlińskiego pt. Lem. Życie nie z tej Ziemi

więcej »
9 10 11

POWIAT SIEDLECKI, 11.12 13:00

Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzale

więcej »
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Najnowsze Informacje