Co to jest polisa OC i jakie są jej podstawowe zasady?

Archiwum Śr. 24.05.2023 14:29:39
24
maj 2023

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Co to jest polisa OC i jakie są jej podstawowe zasady? Podpowiadamy!


Co obejmuje polisa OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje przede wszystkim szkody, które wystąpiły w wyniku ruchu pojazdu. Może to być np. potrącenie pieszego, kolizja      czy wypadek      drogowy     . Krótko mówiąc, OC komunikacyjne działa wtedy, gdy na skutek użytkowania samochodu wyrządzisz szkodę osobie trzeciej.

Jakie zdarzenia są jeszcze uznawane za szkodę powstałą w wyniku ruchu pojazdu? Jest to następstwo sytuacji powstałych podczas wysiadania i wsiadania do auta, a także podczas zatrzymania i postoju. Będąc sprawcą takiego zdarzenia, odszkodowanie zostanie pokryte nie z Twojej kieszeni, lecz z polisy.

Ubezpieczenie OC, a szkody osobowe

Z ubezpieczenia OC wypłacane jest poszkodowanym za szkody osobowe. Mogą oni liczyć między innymi za zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów poniesionych na leczenie, a nawet na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

O wypłatę odszkodowania OC sprawcy mogą ubiegać się również najbliżsi poszkodowanego, jeśli poniósł on śmierć w konsekwencji zdarzenia. Im przysługuje renta alimentacyjna, zwrot kosztów pogrzebu czy odszkodowania za pogorszenie się sytuacji materialnej, gdy zmarły członek rodziny był jedynym żywicielem.

Na ile jest zawierana polisa OC?

Standardowo umowa OC obejmuje okres 12 miesięcy, a po tym czasie automatycznie się przedłuża. Jeśli chcesz odnowić polisę z obecnym towarzystwem ubezpieczeniowym, nie musisz dopełniać żadnych formalności – wydarzy się to automatycznie.

Jeśli natomiast chcesz zakończyć umowę, musisz pisemnie wypowiedzieć umowę, najpóźniej na dzień przed jej zakończeniem. Dokument możesz wysłać pocztą tradycyjną, elektroniczną, złożyć w placówce u ubezpieczyciela lub u agenta.

Szczegółowe zasady, które dotyczą zawierania i wykonywania umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych[1].

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej to właśnie ubezpieczenie samochodu OC chroni strony uczestniczące w zdarzeniu. Polisa zapewnia poszkodowanemu przez posiadacza ubezpieczonego pojazdu rekompensatę finansową w razie wypadku czy kolizji. Odszkodowanie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Suma gwarancyjna, czyli kwota, jaką maksymalnie wypłaca się z tytułu umowy ubezpieczenia OC, wynosi 5 210 000 euro za szkody na osobie i 1 050 000 euro za szkody rzeczowe. Wynika ona z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych     .

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Jeśli brak ubezpieczenia OC dotyczy auta osobowego, to maksymalna kara jest zależna płacy minimalnej. W 2023 roku jest to kwota 6980 zł[2]. Egzekwowaniem kary zajmuje się UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Poruszając się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC i wyrządzając szkodę innej osobie, pokrywasz koszty wypłaconego odszkodowania. W przypadku kontroli policji, która również sprawdza ważność OC, jej brak skutkuje odholowaniem pojazdu na parking i otrzymaniem mandatu.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe nie tylko na terytorium Polski, ale też w państwach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii czy Islandii.

Kończy Ci się polisa OC, a może dopiero planujesz ją zakupić? Nie czekaj – już dziś zapoznaj się z ofertą towarzystwa ubezpieczeniowego LINK4. Wejdź na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziesz intuicyjny Kalkulator. Bez wychodzenia z domu obliczysz wysokość składki i sfinalizujesz transakcję. Polisę możesz kupić także, jeśli skontaktujesz się z LINK4 telefonicznie pod numerem 22 444 44 44. Innym rozwiązaniem jest osobiste spotkanie z agentem współpracującym z LINK4. Sam zdecyduj, jak chcesz się z nami skontaktować.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

[2] https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page259.jspx?_afrLoop=9495302133555581&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=rxd460r34_4