Pierwszy w Powiecie Radzyńskim Defibrylator AED zamontowany w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Oddział w Komarówce Podlaskiej

Archiwum Śr. 29.05.2024 11:06:18
29
maj 2024

Z początkiem marca br. dzięki wieloletniej współpracy Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z firmą Ubezpieczeniową Generali w lokalu Banku w Komarówce Podlaskiej przy ul. Krótkiej 2 zamontowano Defibrylator AED. Jest to sprzęt, do którego dostęp ma każdy i dzięki któremu można podjąć skuteczną pomoc w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Defibrylator AED stworzony jest w taki sposób, aby był dostępny dla każdego. Dzięki intuicyjnym instrukcjom graficzno-głosowym, każdy może podjąć skuteczną reakcję w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Pracownicy Banku zostali przeszkoleni z obsługi urządzenia oraz udzielania pierwszej pomocy.