Historia i filozofia

Elżbieta Zubrzycka „Nie poddawaj się!”

Czytelnia Wt. 03.10.2023 15:20:17
03
paź 2023

Młodzi ludzie w okresie dojrzewania zaczynają surowo oceniać siebie, rodzinę i sens edukacji, wchodzą w konflikty z rówieśnikami i niejednokrotnie mogą mieć poczucie, że znaleźli się w tragicznym, beznadziejnym położeniu. W podobnym znalazła się Polska, która podczas potopu szwedzkiego niemal zniknęła z mapy Europy, a jednak się podniosła i zwyciężyła najeźdźcę.

Wartka opowieść o walczących królach, wzbogacona historycznymi ciekawostkami pokazuje, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Nigdy się nie poddawaj! – niech to przesłanie stanie się wskazówką na całe życie dla każdej młodej dziewczyny i każdego chłopaka.

Książka opisuje kontrowersyjne zachowania władców, żołnierzy i ludności, skłaniając Czytelnika do rozważań nad wartościami, którymi warto kierować się w życiu.
Tekst wzbogacają ilustracje, mapy oraz ramki: niebieskie z ciekawostkami i żółte z psychologicznymi wskazówkami. Na końcu znajduje się dodatek „Słowo do rodziców, wychowawców i nauczycieli”.

GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne www.gwp.pl

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.