Francesco Bersini “Mądrość Ewangelii” . Odkryj współczesną wersję „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempis!

Czytelnia Czw. 05.10.2023 13:42:20
05
paź 2023

O. Francesco Bersini w 193 krótkich rozważaniach wydobywa skarby ukryte w słowie Bożym, prowadząc czytelnika przez cztery etapy rozwoju duchowego: nawrócenie, doskonałość, życie wewnętrzne i zjednoczenie duszy z Bogiem, a wreszcie – sam szczyt Bożej miłości. Jego refleksje nie są tylko pobożną teorią – oprócz Pisma Świętego wypływają bowiem z kilkudziesięciu lat doświadczeń własnych zmagań i życia Ewangelią.

Jak pisze sam autor, „ta książka napisana została na klęczkach. Niech stanie się dla ciebie doradcą, przyjacielem i zwiastunem nadziei”.

FRANCESCO BERSINI, jezuita, urodzony w Bresci, w północnych Włoszech. Ukończył studia filozoficzne, teologiczne i specjalizował się w prawie kanonicznym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jako pracownik trybunałów kościelnych opublikował wiele prac naukowych z dziedziny prawa, nie zaniedbując przy tym obszaru życia duchowego człowieka.Wydawnictwo Bratni Zew

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.