Życie i wiara

Krystian Kratiuk „Wielka zdrada”

Czytelnia Wt. 29.08.2023 12:46:58
29
sie 2023

Święci są nam dani przez Boga i Kościół po to, byśmy starali się ich naśladować. Dziś jednak coraz częściej trudno oprzeć się wrażeniu, że wykluczamy świętych z Kościoła. Że uznajemy ich świadectwo za niepotrzebne. Postawy dawnych świętych nie są w XXI wieku przykładem. Czasem stanowią wręcz jakiś rodzaj antyprzykładu. Autor zestawia odważne i bezkompromisowe postawy wielkich świętych Kościoła katolickiego z błędami katolików XXI wieku, uparcie starających się dopasować wiarę do wymogów współczesnego świata.

Przecież święci nawracali! Dziś to prozelityzm.
Przecież święci upominali! Dziś to nietakt.
Przecież święci uznawali prawdziwość tylko jednej religii! Dziś toczymy dialogi ekumeniczne.
Przecież święci ufali Bogu! Dziś ufamy nauce.

Pachamama w Ogrodach Watykańskich. Św. Perpetua: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Pokuta i poświęcenie a nowy kult zdrowia w czasach pandemii. Św. Karol Boromeusz. Nie samym chlebem żyje człowiek.
Realna Boża obecność w Eucharystii. Św. Joanna z Liège. Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata.
Nienaruszalność małżeństwa a pochwała rozwodów. Zejdź mi z oczu, Szatanie!

Dialog i zrozumienie zamiast apostolstwa. Św. Maksymilian Kolbe. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
ŚWIĘCI ODDAWALI ŻYCIE ZA WIARĘ.

MY WOLIMY ODDAĆ WIARĘ ZA WYGODNE ŻYCIE.

Wydawnictwo FRONDA0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.