Poradniki

„Psychologia rodziny”. Redakcja naukowa: Iwona Janicka, Hanna Liberska

Czytelnia Czw. 24.08.2023 13:00:44
24
sie 2023

Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione – dobre lub złe – wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. By zrozumieć drugiego człowieka, odwołujemy się do jego historii rodzinnej. Żadnej sferze naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu.

A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność form życia rodzinnego, wielość problemów, z jakimi zmagają się systemy rodzinne.

Zespół polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny.

Znajdują się w nim informacje na temat:

- funkcjonowania systemu rodzinnego – funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej;

- nietradycyjnych form życia rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych;

- problemów życia rodzinnego – choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy;

- współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej psychologii rodziny.

Walorem tej monografii jest to, że stanowi ona nowe spojrzenie na różne problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych oraz to, że w polskiej literaturze psychologicznej niewiele jest opracowań tak wieloaspektowo traktujących współczesne problemy życia rodzinnego.

Z recenzji prof. Teresy Rostowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN

https://ksiegarnia.pwn.pl


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.