Życie i wiara

Ks. Wawrzyniec Scupoli „Walka duchowa”

Czytelnia Śr. 22.03.2023 12:41:06
22
mar 2023

Ponadczasowe arcydzieło duchowości chrześcijańskiej przetłumaczone na kilkadziesiąt języków.

Autor „Walki duchowej” urodził się około roku 1530 w Otranto we Włoszech. Jego imię chrzcielne to Franciszek. Gdy wstąpił do zakonu teatynów, przyjął imię Wawrzyniec. W 1585 został niesłusznie oskarżony o złamanie reguły zakonnej, wskutek czego przez rok był więziony, a przez dwadzieścia pięć lat - niemal do końca życia - nie mógł sprawować posługi kapłańskiej. Niesłusznie nałożoną karę znosił w pokorze i z cierpliwością, ofiarując swe cierpienia za zbawienie dusz czyśćcowych. Ostatecznie został oczyszczony z zarzutów.

„Walka duchowa” często bywa nazywana praktycznym podręcznikiem życia duchowego i jest porównywana z dziełami należącymi do klasyki duchowości chrześcijańskiej, takimi jak: „O naśladowaniu Chrystusa”, Tomasza a Kempis czy „Filotea” św. Franciszka Salezego. Dzieło włoskiego teatyna to prawdziwy bestseller - doczekało się już ponad sześciuset wydań w kilkudziesięciu językach całego świata. Św. Franciszek Salezy mawiał, że ma „Walkę duchową”, zawsze pod ręką i codziennie czyta po kilka stron, a raz w miesiącu - całość.

Pisząc o życiu duchowym, Wawrzyniec Scupoli - doskonały znawca ludzkiego serca - nie tylko daje nam praktyczne i niezwykle życiowe rady, które z powodzeniem można stosować w codzienności, ale także w sposób zrozumiały i konkretny opisuje drogę wiodącą do chrześcijańskiej doskonałości i rozpala w sercu pragnienie życia w bliskości z Bogiem.

Wydawnictwo eSPe0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.