Region

Akcja „Bezpieczny las 24” w Siedlcach

Siedlce Wt. 28.05.2024 16:31:30
28
maj 2024

W dniach 27 maja - 5 czerwca w całej Polsce odbywa się akcja Straży Leśnej p.n. „Bezpieczny las 24” z zaangażowaniem terenowej Służby Leśnej oraz służb porządkowych współpracujących z Lasami Państwowymi - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej. Do inicjatywy włączą się również siedleckie oddziały.

Działania Straży Leśnej będą miały charakter kontrolno-prewencyjny. Będą to działania ukierunkowane na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych mogących spowodować pożar (na terenie lasu jak również w odległości do 100 m), jego rozprzestrzenianie, utrudnienia prowadzenia działań ratowniczych bądź ewakuacji. Strażnicy leśni będą reagować przede wszystkim na stwarzanie zagrożenia pożarowego przez osoby przebywające na terenach leśnych, zapobiegać celowym podpaleniom lasu oraz egzekwować od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Akcja będzie też skierowana na inne przejawy szkodnictwa leśnego.

Wszystkie te działania mają zapewnić bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz bezpieczeństwo korzystającym z lasu i ochronę zasobów przyrodniczych. Pamiętajmy, że lasy państwowe są dostępne dla wszystkich, ale obowiązują w nich określone zasady.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.