Biała Podlaska

Bp Grzegorz Suchodolski: Bądźmy czujni w odkrywaniu tych, do których Bóg nas posyła

01
cze 2023

- Was – Błogosławieni Męczennicy z Pratulina chcemy prosić, abyście czuwali nad nami, abyśmy byli odważni w podejmowaniu tej drogi, która prowadzi do całej społeczności osób zagubionych, będących daleko od źródła łaski – mówił bp Grzegorz Suchodolski, który przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Podczas Eucharystii w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, dokonano Aktu Zawierzenia Panu Bogu polskiej katechezy przez pośrednictwo Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy.

W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii, w święto Nawiedzenia, bp Suchodolski mówił, że Maryja pokazuje nam, że nie wystarczy tylko nasza formacja, jako osób nauczających, przepowiadających. Potrzeba słuchać także tego do kogo mamy być posłani; odczytywać kontekst Bożych zwiastowań oraz umieć czytać stan życia tych, do których jesteśmy posłani. Odczytywać rzeczywistość naszych odbiorców.

- To, co uczyniła Maryja, było swego rodzaju pierwszą katechezą. Ona pełna Ducha Świętego postanawia od razu dzielić się z tymi, do których Duch Święty ją posyła - mówił bp Grzegorz Suchodolski.

Papież Franciszek wskazuje, że Maryja jest „kobietą paschalną, w stanie niekończącego się exodusu”. Jest kobietą w drodze. Razem z Matką Bożą, odczytując znaki czasu, mamy zobaczyć jak dotrzeć do naszych odbiorców, jak ich odnaleźć. To zadanie ciągle do odkrycia.

Bp Grzegorz Suchodolski, wskazując na miejsce jakim jest Pratulin, przypomniał, że jesteśmy na geograficznych „peryferiach”, „końcu Europy”. Męczennicy z Podlasia, którzy w czasie prześladowań byli skazani na zapomnienie przez wszystkich, wskazują na „peryferie” tamtych czasów. Dziś, Oni wzywają nas, aby iść na współczesne „peryferie”.

- Jeżeli będziemy reprezentowali Kościół triumfalistyczny, będziemy się tylko szczycić peregrynacjami, koronacjami; będziemy coś celebrować, ale czy rzeczywiście będziemy docierać do tych, którzy mają być naszymi odbiorcami? - pytał biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.

Ta droga, która nas czeka, to droga także często „na peryferie” – czyli tam, gdzie są ludzie zagubieni, będący daleko od Boga. To jest to, co musimy pokonać jak Maryja. Aby pod natchnieniem Ducha Świętego, nie tylko być świadomym objawienia, którego stałem się świadkiem, ale i misji, którą mam wykonać.

Na koniec Mszy św. bp Wojciech Osial – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dokonał Aktu Zawierzenia Panu Bogu polskiej katechezy przez pośrednictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina. - Wszechmogący wieczny Boże, Panie nieba i ziemi, Władco czasu i wieczności. Przed Twoim obliczem stają dziś odpowiedzialni za dzieło katechizacji, by za wstawiennictwem bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy – Męczenników Podlaskich, powierzać Ci dzieło nauki religii i katechizacji, wszystkich katechetów i katechizowanych - modlili się zebrani.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.