Biała Podlaska

Chwała bohaterom, chwała Niepodległej...Wieczorek patriotyczny w parafii Bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej

13
lis 2023

12 listopada w parafii Bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej zorganizowano wieczorek patriotyczny. Na spotkaniu nie zabrakło młodego pokolenia, dzieci, młodzieży, a także służby liturgicznej, dorosłych oraz scholi parafialnej.

Licznie zgromadzeni śpiewali patriotyczne pieśni i rozważali treści napisane przez narodowych wieszczów.

- Dało to nam możliwość poczuć się dumnymi, że wyrastamy z tej ziemi zroszonej krwią bohaterów, gdzie słowa Bóg, Honor, Ojczyzna są ciągle żywe i stanowią fundament naszej tożsamości. Miłość do Ojczyzny to powinność każdego Polaka.

Edyta Jurkowska-Wajszczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.