Region

Konferencja na temat Branżowych Centrów Umiejętności w Siedlcach

Siedlce Śr. 04.10.2023 15:06:26
04
paź 2023

We wtorek, 3 października w Sali Białej, Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „Kreowanie sieci współpracy biznesu z systemem edukacji w warunkach funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w Siedlcach”.

Na wydarzeniu poruszono zagadnienie funkcjonalności powstającego przy siedleckiej „Kolejówce” Branżowego Centrum Umiejętności PKP Intercity, Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach i aspekt włączenia się przedsiębiorców w sieć współpracy. Utworzenie BCU będzie obejmowało budowę obiektu oraz jego kompleksowe wyposażenia. Obiekt ma być całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki współpracy: Miasta Siedlce ze Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz Spółki PKP Intercity, która od wielu lat współpracuje z siedlecką „Kolejówką” i wspiera kształcenie w zawodach kolejowych.

Celem stworzenia Branżowego Centrum Umiejętności jest przede wszystkim wykształcenie specjalistycznych kadr z sektora kolejowego. Branżowe Centrum Umiejętności będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania kadr w branży transportu kolejowego. Jego zadaniem będzie szkolenie kadry w zakresie czterech zawodów: technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz mechanik pojazdów kolejowych. Ma to zachęcić uczniów do wyboru ścieżki kariery na kolei, a także przekwalifikować osoby z innych zawodów pośrednio związanych z transportem kolejowym. Uczniowie, studenci, dorośli będą mogli ukończyć kursy zawodowe i uzyskać kwalifikacje, a następnie potwierdzić je zewnętrznym egzaminem.

BCU PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach zostanie wpisane do systemu oświaty do 31.12.2024 r. Do dnia 30.06.2026 r. w placówce ma zostać przeszkolonych łącznie 460 osób, w tym: 320 osób dorosłych, 92 osoby młode (uczniowie, studenci) oraz 48 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach Monika Kowalczyk oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach Małgorzata Szymaniuk-Kruk.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Katarzyna Chacińska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.