Kościół

Spotkanie Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej

Siedlce Pon. 27.03.2023 16:57:12
27
mar 2023

W Uroczystość Zwiastowania NMP odbyło się spotkanie Rady DIAK oraz obrady zarządu, na których udzielono absolutorium zarządowi i zatwierdzono sprawozdanie komisji rewizyjnej. Wtedy również podano 3 propozycje na stanowisko prezesa DIAK, nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Stałym punktem obrad jest Msza Święta, którą odprawił ks. Wojciech Hackiewicz. Kapłan podczas ostatniego spotkania mówił jak ważna jest Modlitwa Skruchy, która  pojawia się już w Starym Testamencie jako Haman w nawiązaniu do historii Agaba i Estery.

Spotkanie zakończył wspólny posiłek oraz rozmowy przy kawie i herbacie.

Propozycje na stanowisko prezesa:
Janusz Leśniak,
Barbara Suchodolska,
Marcin Ślusarek.

Zarząd DIAK: Marian Pałdyna, Elżbieta Figat, Krzysztof Frąk, Teresa Kuczyńska, Tadeusz Frederczyk i Wioletta Bańcerek.

Komisja Rewizyjna: Elżbieta Filipiuk, Beata Baran oraz Sylwia Paszko.Sylwia Paszko - Członek Komisji Rewizyjnej

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.