Łuków

Wizytacja kanoniczna w parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie

Kościół Niedz. 14.04.2024 12:45:23
14
kwi 2024

W parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbywa się wizytacja kanoniczna. W niedzielę, 14 kwietnia odbył się ingres do świątyni księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Siedleckiej.

Biskup Grzegorz Suchodolski rozpoczął wizytację kanoniczną w łukowskiej parafii NMP Matki Kościoła w sobotnie popołudnie 13 kwietnia. Tego dnia spotkał się z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, które na terenie parafii prowadzą Dom Pomocy Społecznej oraz przedszkole. Odbył też spotkania z nauczycielami, którzy pracują w szkołach znajdujących się na terenie parafii oraz z członkami wspólnot. Odbyło się także poświecenie nowo wyremontowanych pomieszczeń, które służyć mają właśnie wspólnotom.
W niedzielę 14 kwietnia odbył się ingres księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego do świątyni, czyli uroczyste wprowadzenie. Było to symboliczne ukazanie jedności biskupa z kościołem lokalnym. Biskupa witał proboszcz ksiądz Krzysztof Stepczuk oraz wikariusze posługujący w parafii. Zanim zaczęła się Msza Święta, ksiądz proboszcz przypomniał historię powstania parafii NMP Matki Kościoła, a podczas Eucharystii ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski zwracając się w homilii do zgromadzonym mówił, aby szli oni i przekazywali innym opowieść, którą jest Pismo Święte.

Po zakończeniu Mszy Świętej ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski udał się na spotkanie z członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz Ekonomicznej Rady Parafialnej. Natomiast podczas Mszy Świętej o godzinie 16.00 ksiądz biskup udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

Wizytacja kanoniczna to potocznie odwiedziny w Kościele Katolickim. Czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno - gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Taki opis znajdujemy w Wikipedii.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.