Biała Podlaska

Zawierzenie Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi w parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

09
kwi 2024

8 kwietnia w przeniesioną ze względu na Wielki Tydzień i oktawę Wielkanocy, uroczystość Zwiastowania NMP, odbyła się uroczystość zawierzenia Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. W parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej to inicjatywa, która została podjęta po raz pierwszy.

Przygotowanie rozpoczęło się 6 marca i trwało 33 dni. Uczestnicy rekolekcji gromadzili się na podsumowaniu poszczególnych etapów którymi były:

Okres I „Pozbycie się ducha tego świata, sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa".
Okres II „Napełnienie się przez Maryję Duchem Jezusa Chrystusa".
Okres III Poznanie „tajemnicy Maryi".
Okres IV Poznać i pokochać Jezusa.

Bezpośrednie przygotowanie do aktu zawierzenia poprzedziło modlitewne Triduum.

„Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort wskazując zadania i przywileje osoby zawierzonej mówi m.in: (...) obchodzenie co roku ze szczególnym nabożeństwem święta Zwiastowania, które jest głównym świętem tego nabożeństwa, a zostało ustanowione po to, byśmy czcili i naśladowali zależność, jakiej Słowo Przedwieczne poddało się tego dnia z miłości do nas". Stąd pomimo bardzo intensywnego czasu Wielkiego Postu i świąt wielkanocnych, nie baliśmy się podjąć dzieła tych rekolekcji" – mówi prowadzący 33 dniowe rekolekcje zawierzenia ks. Michał Gosk, sam będący na drodze zawierzenia od 6 lat.

„Głębokie doświadczenie życia duchowego i wejście w te treści, które znajdują się w podręczniku przygotowującym do aktu zawierzenia pozwalają zbliżyć się do Pana Jezusa przez przyczynę Maryi. Tak wielu ludzi przed zawierzeniem przystąpiło do spowiedzi generalnej. Poczucie wspólnoty i tożsamość z Kościołem i parafią ogromnie cieszą i pokazują, że droga ta pomimo swej kilkusetletniej historii nie traci na aktualności" – mówi ks. kan. Henryk Jakubowicz – proboszcz parafii.

Uroczystej liturgii tego dnia przewodniczył ksiądz proboszcz, zaś koncelebrowali miejscowi księża. Homilię wygłosił ks. Michał, który mówił: „Maryja słysząca nowinę o tym, że porodzi Syna Bożego okazuje się Pokorną Służebnicą. Oto ja Służebnica Pańska – dosłownie tłumacząc z łac. Ancilla Domini – Niewolnica Pańska. W pełni poddana Bożej woli. Dziś grupa 170 osób przystępuje do zawierzenia się Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Wielu słysząc to, może się popukać w głowę. Ktoś powie, to odbieranie wolności człowieka. Nie, to wolny wybór człowieka, który dokonuje w sposób autorytarny i jest konkretną decyzją, że chce być złączony z Maryją a przez Nią – jako najpewniejszą drogę z Jezusem".

W czasie liturgii wiele osób włączyło się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas uroczystej Mszy świętej, 172 osoby odczytały własnoręcznie napisany akt zawierzenia, a następnie złożyły na ręce kapłanów sprawujących liturgię. Bardzo ważnym momentem było błogosławieństwo i nałożenie przez księży łańcuszków zawierzenia. To zewnętrzna forma przynależności do duchowego niewolnictwa maryjnego, którą przyjmują osoby trwające na drodze zawierzenia.

Oprócz największej grupy osób z parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej do dzieła zawierzenia przystąpili również parafianie ze wszystkich bialskich parafii a ponadto z Piszczaca, Żeszczynki, Rokitna i Swór.

Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał pakiet zawierzenia, w którym znajdowała się Koronka do 12 Przywilejów NMP, Codzienny akt zawierzenia, modlitwa Magnificat oraz książka „Tajemnica Maryi i św. Ludwik de Montfort".

Wspólnota Zawierzonych Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi działa na terenie diecezji siedleckiej od kilku lat i liczy kila tysięcy osób. Jej diecezjalnym duszpasterzem jest ks. Grzegorz Suwała.


1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
zawierzony wcześniej Śr. 10.04.2024 04:09:47

Duchowa adopcja dziecka poczętego - wspaniały dar Boga. Maryjo z Tobą do Jezusa.