Rozważania Drogi Krzyżowej 2024 / Maria Bryńczak

Droga Krzyżowa Śr. 27.03.2024 17:42:35
27
mar 2024

Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na XII edycję konkursu przez Marię Bryńczak z Siedlec.

Rozważania Drogi Krzyżowej 2024

"Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować." - Mt 10, 17

Stacja I - Jezus na śmierć skazany

"Uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada." - Mt 26, 31

Apostołowie uciekli w popłochu, Mistrza wtrącono do lochu. Samotny, opuszczony Jezus. Nie ma litości. Szyderstwa, kpiny, cierpisz Boże Jedyny. Wydano niesprawiedliwy wyrok. Milczysz, z pokorą przyjmujesz krzyż. My boimy się krzyża, szukamy wolności, nie poddajemy się Bożej woli. Przepraszamy Cię Jezu za odrzucenie. Pragniemy przylgnąć do krzyża, on do zbawienia zbliża.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja II - Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje." - Mt 16, 24

Bierzesz Jezu ciężki krzyż, nie buntujesz się, nie udowadniasz swojej niewinności. Z miłości godzisz się na haniebny osąd. 10 czerwca 1999 roku Jan Paweł II mówił o krzyżu: "Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych dla niego ponosić ofiary. Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, i pragnie naśladować miłość Chrystusa aż do końca." Pamiętajmy o obietnicy Pana, dajmy się zakorzenić w krzyżu.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja III - Pierwszy upadek Jezusa

"Miłość Chrystusa stanowi dla nas źródło mocy, cierpliwości i wytrwałości." - Jan Paweł II

Upadłeś pod ciężarem naszych grzechów. Było ich wiele, dźwigałeś je na udręczonym ciele. Podnosisz się Panie, wiesz, że na końcu drogi czeka zmartwychwstanie. Zapominamy o wieczności, szukamy wygody, zadowolenia, tkwimy w nałogach, nie stajemy się lepsi, nie szukamy Ciebie, Panie. Pomóż podnieść się z życiowej nędzy. Szukajmy ratunku w Chrystusie.
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja IV - spotkanie z Matką Bożą

"A Twoją duszę miecz przeniknie." - Łk 2, 35

Proroctwo Symeona staje się faktem. Matka widzi najdroższe dziecko. Ciężki krzyż staje się jej udziałem. Nie złorzeczy, przeżywa ból w ciszy. Nikogo nie oskarża, boleść przeszywa Jej serce. Każda matka chce uchronić dziecko od bólu, nie zawsze się udaje. Dzieci błądzą, upadają, matki są bezsilne. Nie traćmy nadziei, módlmy się za pogubione dzieci, oddajmy je w opiekę Maryi. Im większe cierpienie, tym większa chwała zmartwychwstania.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo
.

Stacja V - Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusa

"Trwajcie przy świętym dziedzictwie, w krzyżu jest moc." - Jan Paweł II

Przymuszony Szymon znalazł się blisko Jezusa, doświadcza Bożej łaski. Nie wiemy dlaczego Szymon nie szedł dalej z Jezusem. Czy krzyż był dla niego za ciężki, czy w udręczonym Jezusie znalazł źródło życia? Błogosławieni Męczennicy z Podlasia, nie przymuszeni przez nikogo, wzięli krzyż, tracili życie za wiarę.
Krzyż jest wpisany w nasze życie, nie można go odrzucić, daje moc naśladowania Chrystusa, nie można się zbawić bez krzyża.
"Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem, który jest w niebie." - Mt 10,32
Nie bójcie się wziąć krzyża, po ludzku to trudny dar, tajemnica, z nim pokonamy grzech, znajdziemy Boże miłosierdzie, zakorzeńmy się w mocy Chrystusa. Zbawienie przyszło przez krzyż.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusa

"Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili." - Mt 25, 40
"Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły." - Prz 31, 10

W Biblii znajdziemy dzielne niewiasty, Judyta, Estera i wiele innych. Nie zabrakło odwagi Weronice, spieszy do Jezusa, z troską, ociera Jego twarz, chce ulżyć w cierpieniu, nie lęka się tłumu, nie zważa, co powiedzą ludzie, współczuje, okazuje miłość. Czy zdarzało się nam omijać cierpiących bliźnich? W imię pychy, obłudy, wstydu, fałszywej skromności, braku współczucia. Zbliżmy się do Jezusa jak Weronika, w nim znajdziemy miłosierdzie.
40 lat temu młodzież z Miętnego nie bała się bronić krzyża, nie ulegli mimo trudności, nie zabrakło im odwagi, zwyciężyli w mocy Chrystusa, są prawdziwymi świadkami wiary.
"Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się." - Mt 14, 27
Nie wstydźmy się cierpiącego Jezusa, zbliżmy się do niego, w nim znajdziemy pokój serca.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja VII - drugi upadek Jezusa

Pod ciężarem Jezus upada po raz drugi, a przed Nim marsz długi. Pełno gapiów, nikt nie ulży cierpieniu, nas Panie tam nie było, gdy z bólu Cię powaliło. Samotnie ciężar dźwigałeś, o celu wędrówki nie zapominałeś, dla naszego zbawienia upadłeś z wycieńczenia.
Nasze życie nie jest łatwą drogą, często upadamy. Żałujmy za grzechy, nawracajmy się i czyńmy pokutę, zadośćczyńmy Bogu i bliźniemu. Potrzebujemy Ciebie w naszej codzienności.
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja VIII - Jezus spotyka płaczące niewiasty

"Miłość otwiera na drugiego człowieka." - Jan Paweł II

Jezus nie przechodzi obojętnie, pociesza, nie skupia się na Swoim cierpieniu, rozumie ich żal. Pragniemy zapłakać nad swoimi grzechami, przylgnąć do krzyża, współcierpieć, pocieszać płaczących. Cokolwiek w życiu czynić będziecie, czyńcie w imię miłości Boga i ludzi.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja IX - Trzeci upadek Jezusa

Upadamy - gdy Boga nie szukamy. Tkwimy w grzechu, nie mamy siły podnieść się. Pomóż wrócić do Ciebie. Wyrzekamy się każdego zła, które jest przyczyną Twojego cierpienia. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.
"Daj mi siłę w tym dniu, Panie Boże Izraela."- Jdt 13, 7
Szukajmy bliźnich, pogubionych, upadających, podajmy im dłoń i prowadźmy do Jezusa siłą naszej wiary, zakorzenionej w krzyżu.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja X - Jezus z szat obnażony

Ogołocony ze wszystkiego, pozbawiony godności, wystawiony na pośmiewisko. "Ciało jest świątynią Ducha Świętego." Czy jesteśmy gotowi ogołocić się ze wszystkiego z miłości do Jezusa? Mimo poniżenia Jezus jest wzorem poświęcenia dla nas.
W historii naszego narodu, wielcy Polacy pokazali nam jak żyć wiarą - Stanisława Leszczyńska, Wanda Półtawska i św. Maksymilian Kolbe - więźniowie obozów koncentracyjnych, gdy jedyną ich szatą był obozowy pasiak, nie zwątpili, dali świadectwo własnym życiem. Przykład, jak mimo ogołocenia można pozostać wielkim człowiekiem.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja XI - Ukrzyżowanie Jezusa

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą." - Mt 7, 1-2
Fałszywe oskarżenia zaprowadziły Jezusa na Golgotę. Jakby cierpienia było mało, rozciągnięto na krzyżu obolałe ciało. Krew płynie z każdej rany, to przez nas, Jezu kochany. Gwoździe przebijają ciało, za naszą przyczyną zostałeś obarczony winą. Czy zdajemy sobie sprawę, do czego prowadzi osąd ? Ile możemy zadać bólu, wyrządzić krzywdy, przybić kogoś do krzyża ? Strzeżmy się wydawania sądów, tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym.
Wisi na krzyżu Pan, stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja XII - Śmierć Jezusa

"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich." - J 15, 13
"W Twoje ręce powierzam Ducha Mego." - Łk 26, 46
Ziemia zadrżała gdy największa miłość życie oddała. Zadrżyjmy nad naszymi grzechami, pokutując, na kolanach zbliżmy się do krzyża. Nie zabijaj. Możemy zabić nie tylko czynem, ale słowem. Zranić, zniesławić, fałszywie osądzić. Bóg nikogo nie oskarżył, przebaczył łotrowi, modlił się za oprawców: "przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".
Błogosławieni Męczennicy przyjęli krzyż za cenę życia. Panie, pragniemy ich naśladować, żyć wiarą, nadzieją, każdego dnia umierać za Ciebie, pokonując grzech.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża

"Oto Matka twoja." - Mt 12, 49

Matko, oto Twój jedyny Syn. Martwe ciało składają w ramiona Matki Bolesnej, cierpienie przeszywa Jej serce, milcząc przeżywa ból. Dokonało się, zostali najwierniejsi. Matka jest z Synem do końca. Matko, prosimy, bądź z nami w godzinie śmierci, byśmy zdążyli pojednać się z Bogiem i człowiekiem. Zaprowadź nas do Jezusa, Matko Bolesna zmiłuj się nad nami. Przypomnijmy słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki "to co wielkie i piękne rodzi się przez cierpienie".

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Stacja XIV - Złożenie do grobu

Sprawiedliwy Józef z Arymatei prosi Piłata o wydanie ciała Jezusa. Chce spełnić ostatnią posługę, z szacunkiem składa Je w grobie. Dobranoc Grobie Święty, najświętszego Ciała, który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności, za Twe męki, zelżywości, Jezu mój. Wszystko zawdzięczamy Tobie Panie, dziękujemy za trud męki krzyżowej.

Świadectwo Błogosławionych Męczenników, młodzieży z Miętnego i św. Jana Pawła II-ego niech będzie dla nas przykładem, jak żyć. Jan Paweł II od dzieciństwa naznaczony krzyżem, w Bogu pokładał nadzieję, strzegł wiary i głosił Boże Miłosierdzie. Zostawił bogactwo duchowe, naśladował Chrystusa, zakorzenił się w Jego krzyżu. Błogosławieni Męczennicy Podlascy, św. Janie Pawle II-i, módlcie się za nami.

"Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?" - Rz 8, 35
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

Maria Bryńczak

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
dziękujemy Czw. 11.04.2024 04:48:56

dziekujemy !!!