GALERIA

Dni głośnego czytania Pisma Św. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach

By dotrzeć do uczniów ze Słowem Bożym, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach od lat organizowane są „Dni głośnego czytania Pisma Św.”. Z inicjatywy katechetek i na ich zaproszenie, lektura przez wiele dni wybrzmiewa w szkolnej bibliotece.