Sytuacja na przejściach granicznych w województwie lubelskim

Kierowcy Sob. 30.03.2024 12:17:53
30
mar 2024

1856 pojazdów ciężarowych odprawili ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim (600 na kierunku przywozowym do Polski i 1256 na kierunku wywozowym z Polski). Ostatniej doby odprawiono łącznie 4144 samochody osobowe, w tym: 1562 na kierunku przywozowym do Polski, 2582 na kierunku wywozowym z Polski.

Sytuacja przed towarowymi przejściami granicznymi – kierunek wyjazdowy z Polski:

Przejście Kukuryki – Kozłowicze (terminal w Koroszczynie):
• na kierunku wywozowym z Polski do odprawy oczekuje ok. 1200 pojazdów ciężarowych – szacunkowy czas oczekiwania to 48 godzin.
Przejście Dorohusk – Jagodzin:
• na kierunku wywozowym z Polski do odprawy oczekuje ok. 250 pojazdów ciężarowych – szacunkowy czas oczekiwania przy bieżącym tempie odpraw to 79 godzin.
Przejście Hrebenne – Rawa Ruska:
• na kierunku wywozowym z Polski do odprawy oczekuje ok. 220 pojazdów ciężarowych – szacunkowy czas oczekiwania przy bieżącym tempie odpraw to 40 godzin.
Przejście Zosin – Ustiług:
• na kierunku wywozowym z Polski do odprawy oczekuje ok. 200 pojazdów ciężarowych (o masie do 7,5 t) – szacunkowy czas oczekiwania przy bieżącym tempie odpraw to 20 godzin.
Przejście Dołhobyczów – Uhrynow:
• na kierunku wywozowym z Polski do odprawy oczekuje ok. 130 pojazdów ciężarowych (o masie do 7,5 t) – szacunkowy czas oczekiwania przy bieżącym tempie odpraw to 13 godzin.

W związku z protestami rolników na trasach dojazdowych do drogowych przejść granicznych z Ukrainą – występują zakłócenia w płynności ruchu pojazdów ciężarowych w obu kierunkach.

Referat Komunikacji
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.