Siemiatycze

Bezcenne zabytki odzyskują blask

17
mar 2023

49 zabytkowych obiektów w województwie podlaskim zostanie objętych pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi. Prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznała dotacje, które w dużej mierze obejmują obiekty sakralne.

- Rokrocznie około 300 tysięcy zł, czasem więcej przyznajemy na obiekty sakralne w diecezji drohiczyńskiej i tu na pierwszym miejscu co roku znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. Jest to wspaniała świątynia z siedemnastego wieku, związana z fundacją Lwa Sapiehy, a więc zabytek ponadprzeciętny. (dot. 80 tys. zł przyp. red).

Wśród przyznanych dotacji Małgorzata Dajnowicz wymienia też środki dla parafii w Milejczycach - Kościół Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach również otrzymał nasze wysokie wsparcie, bo 70 tys. zł. Akurat w tym roku wspieramy wymianę poszycia dachowego, ale rok wcześniej podobną kwotą wsparliśmy prace restauratorskie i konserwatorskie ołtarza. To również bardzo cenny kościół z XVII wieku, jest to jeden z najstarszych zabytków architektury drewnianej w naszym regionie i w związku z tym ta tkanka drewniana jest przez nas wspierana jako prace priorytetowe.

Wsparcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymała też parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie na kontynuacje prac w Kaplicy Loretańskiej w kościele pofranciszkańskim pw. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie. To zadanie wieloletnie i od samego początku dotowane przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków, łączna wysokość przyznanych do tej pory dotacji na ten obiekt to około 200 tys. zł.

Prof. Małgorzata Dajnowicz podkreśla, że ogromną szansą dla podlaskich zabytków jest możliwość pozyskania dotacji w ramach rządowego programu Polski Ład, gdzie trwający obecnie nabór dotyczy właśnie zabytków.

Wiele dotacji dotyczy obiektów sakralnych, ale są też wyjątki, które wskazują, że ciekawych obiektów, o które warto zadbać jest wiele. O szczegółach tych decyzji z profesor Małgorzatą Dajnowicz rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk. POSŁUCHAJ.

Foto: PWKZ, ABol
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook