Biała Podlaska

Ćwiczenia duchowe osób wspierających kapłanów

20
mar 2023

W dniach 17-19 marca w Domu Pielgrzyma w Pratulinie odbyły się Rekolekcje Apostolatu Margaretka. Temat ćwiczeń duchowych to „Uświęcające działanie sakramentów, cz. I: Eucharystia i Spowiedź”.

W rekolekcjach uczestniczyły 53 osoby z diecezji siedleckiej, lubelskiej oraz warszawsko-praskiej.

Konferencje były ukazaniem sakramentu pokuty i pojednania, jako osobistego spotkania z miłosiernym Bogiem. Wyjaśnione też były zagadnienia grzechu, Bożego miłosierdzia czy pięciu warunków tego sakramentu; który sprawia wiernym wiele trudności, gdyż wymaga uprzedniego przygotowania się i wniknięcia w swoje sumienie.

Rekolektanci uświadamiali sobie wielkość Eucharystii jako największego skarbu Kościoła, jej istotę i duchowe bogactwo. Eucharystia jest czymś więcej niż spotkaniem z Bogiem czy wspólną modlitwą. „Ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5,7), dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, nr 3). Mówiono także o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, potrzebie spożywania Jego Ciała, aby w taki sposób w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy św.Inf. ks. Sebastian Bisek

Zdjęcia: Agnieszka Strzeżysz

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.