Misje

Dobro dzieje się nieustannie

Kościół Czw. 25.02.2021 10:05:00
25
lut 2021

Misje rozumiemy przede wszystkim jako głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Przede wszystkim, ale nie tylko… Misje to również szeroko pojęte działania charytatywne uwiarygodniające głoszenie Słowa i miłości. Mogą to być działania na rzecz poprawy jakości życia, w zakresie służby zdrowia, dostępu do pitnej wody, żywności czy też edukacji.

W afrykańskim Bousso leżącym na terenie Czadu misja Świętej Rodziny powstała w latach pięćdziesiątych XX wieku. Był to jeszcze czas kolonialny. Obok nowo wybudowanego, pierwszego w tym rejonie kościoła, powstała w 1960 roku szkoła podstawowa. Podobnie jak wybudowana świątynia, szkoła była również pierwszą w tym rozległym na około 200 km rejonie. Była miejscem, w którym miejscowi po raz pierwszy spotkali się z możliwością poznania świata wybiegającego po za ich najbliższą okolicę. Na początku instytucja nie budziła zaufania, ludzie nie znali sensu edukacji . Pierwsi uczniowie wspominają nawet, że rodzice zabraniali im uczęszczania na lekcje, gdyż nie widzieli w tym żadnych praktycznych skutków. Do tej pory naturalnym było posyłanie chłopców do pracy na roli albo na polowanie a dziewcząt do noszenia wody i opieki nad młodszym rodzeństwem.

Na szczęście mieszkańcy szybko zrozumieli znaczenie nowej placówki i zamysł przybyłych z Europy misjonarzy. Szkoła i edukacja budziła zaciekawienie i dawała nadzieję na jakąś lepszą przyszłość dla dzieci. W niedługim czasie zapełniła się dziećmi, a nawet okazało się, że nie jest w stanie sprostać narastającym potrzebom. Był to efekt dzietności czadyjskich rodzin oraz unikalności nowej instytucji. Dodatkowo powstał problem kontynuacji nauki po szkole podstawowej, na drugim stopniu czyli w Collègu (gimnazjum). Przez te wszystkie lata aż do czasów współczesnych nic w tym temacie nie uległo zmianie. Podejmowane niejednokrotnie próby rozbudowy szkoły z różnych powodów, głównie materialnych, spełzały na niczym. W efekcie tylko nie wielki procent uczniów kontynuował dalej naukę a jedynie znikomy procent uzyskiwał świadectwo dojrzałości. Wiązało się to oczywiście z tym, że dalsza edukacja kosztowała wiele a mieszkańcy Bousso pozbawieni są możliwości zarobkowania.
Sytuacja uległa zmianie dopiero po wizycie na afrykańskim lądzie ks. bp. Kazimierza Gurdy. To on podjął odważną decyzję o wykorzystaniu środków z funduszu misyjnego Diecezji Siedleckiej na rzecz budowy Collègu w Bousso, potem inicjatywa ta została również wsparta środkami z Fundacji Grupy Arche.

Prace organizacyjno–przygotowawcze podjęto w ostatnim kwartale roku 2016 a w marcu następnego ruszyła budowa, która została ukończona już w październiku tego samego roku. W efekcie tych działań została wybudowana nowa szkoła z pomieszczeniami dla czterech klas, budynek dla nauczycieli z zapleczem oraz sanitariaty. Wkrótce na terenie szkoły powstała również studnia. Pamiętajmy, że w Czadzie temperatury osiągają nawet 50 stopni a dostęp do wody pitnej jest raczej wyjątkiem niż regułą. Co ważne, w prace aktywnie włączyła się miejscowa młodzież, często absolwenci szkoły, którzy sami wykonali wszystkie okna, drzwi oraz ławki. Umiejętności te posiedli w działającym przy parafii od 2015 roku Ośrodku Młodzieżowym powstałym miedzy innymi dzięki pomocy z terenu naszej Diecezji.

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w listopadzie. Początkowo była to jedna klasa – pierwsza z czterech gimnazjum w tamtejszym systemie edukacji. Dalszy nabór trwał sukcesywnie. Aktualnie szkoła liczy 143 podopiecznych i przygotowuje się do przyjęcia 50 kolejnych.

Rok szkolny 2021-22 jest pierwszym, w którym szkoła zapełniła się na wszystkich czterech poziomach.

Doceniając wszelkie dobro, zaangażowanie i troskę o naszą wspólnotę w pierwszym roku urzeczywistnienia naszych dążeń składamy serdeczne podziękowania Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie , Fundacji Grupy Arche i wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą materialną wspierali i wspierają tą inicjatywę oraz wspomagają różne projekty misyjne.

Dobro dzieje się nieustannie! Pamiętajmy o tym przeżywając w 2 Niedzielę Wielkiego Postu dzień solidarności z misjami świętymi.Ks. Piotr Skraba
ks. Stanisław Tymoszuk

XPB [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Paweł Broński
+48.503545053

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.