Garwolin

Drugi dzień Misji Ewangelizacyjnych w parafii w Samogoszczy

01
mar 2023

W poniedziałek 27 lutego, drugiego dnia Misji Ewangelizacyjnych w Samogoszczy, mszy świętej przewodniczył ks. dr Jarosław Oponowicz. W homilii kapłan zwrócił uwagę na to, że wiara jest integralną częścią bycia człowiekiem i prowadzi do odpowiedzi na pytanie „kim jest człowiek?”.

Wyrzeczenie się zła jest niezbędne, jeśli zależy nam na życiu w przyjaźni z Bogiem. Dlatego po tym, jak wczoraj uświadomiliśmy sobie, że z miłości Bożej zostaliśmy zbawieni, dziś, w drugim dniu jubileuszowych misji ewangelizacyjnych podjęliśmy drugi krok- ku nawróceniu - mówił ks. Jarosław Oponowicz.

- Celem życia ma być życie z Bogiem i otwarcie, wrażliwość na drugiego człowieka. Na skutek grzechu pierworodnego nie jesteśmy zdolni do zachowania pełnej wierności Bogu. Mamy zakodowane pragnienie, by szukać Boga, ale o to pragnienie trzeba się zatroszczyć, by nie umarło. Konieczne jest zakorzenianie w wierze, zanurzenie w sprawach Bożych.

Prawdziwie dobre życie nie jest możliwe bez Boga, bo tylko Bóg jest dobry. Bez niego człowiek może czynić jedynie pozorne dobro, które szkodzi duszy. Dlatego, apelował misjonarz, potrzebujemy nowego narodzenia – chrztu w Duchu Świętym. Potrzebujemy odrodzenia, o którym mówił Jezus Nikodemowi: „jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Konieczne jest odwrócenie się od zła, uświadomienie sobie godności wynikającej z wiary, i duma z bycia chrześcijaninem, bez ukrywania się, bez rezygnacji z praktyk religijnych, by żyć łaską chrztu.

Po homilii przy zapalonych od paschału świecach chrzcielnych, odnowiono przyrzeczenia chrzcielne, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Na zakończenie mszy świętej, każdy mógł ucałować chrzcielnicę na znak wdzięczności za chrzest i włączenie do grona dzieci Bożych.

Ks. Jarosław zachęcił wiernych do podjęcia we wtorek postu – o chlebie i wodzie lub takiego, na jaki pozwalają możliwości. Duszpasterz zalecał także przygotowanie się do spowiedzi.Alicja Kościesza – członek Zespołu misyjnego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.