Garwolin

Garwolin: zwracać się ku prawdzie, którą jest Jezus /ZDJĘCIA/

19
mar 2023

W siódmym dniu Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych, 18 marca do parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie przybyły święte Znaki - kopia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwie błogosławionych Męczenników Podlaskich. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji siedleckiej, bp Kazimierz Gurda.

Kulminacyjnym punktem misji ewangelizacyjnych było przybycie do parafii w Garwolinie znaków misyjnych. Na ich przywitanie wyruszyła uroczysta procesja, z pasterzem diecezji siedleckiej bp Kazimierzem Gurdą, proboszczem parafii ks. kan. Stanisławem Szymusiem, misjonarzami ks. Pawłem Siedlanowskim i ks. Jackiem Rosą, księżmi dekanatu garwolińskiego i liczną grupą wiernych. Po wprowadzeniu świętych Znaków do świątyni, powitał je w imieniu wspólnoty proboszcz parafii. „ Matko Najświętsza, przytulamy się dzisiaj do Twojego serca i prosimy, byś była zawsze w naszym życiu obecna, tak jak najlepsza z matek. Drodzy Męczennicy z Pratulina, pokazujcie nam, ludziom współczesnym, czym jest obrona wiary, nam mężczyznom zwłaszcza, czym jest obrona wiary, obrona krzyża, która kiedyś tak bardzo wybrzmiała w murach naszej świątyni, kiedy przeżywaliśmy wydarzenia związane z Miętnem i tamtejszą obroną krzyża. Przypominajcie nam o tym...”- mówił ks. St. Szymuś. Powitała je również rodzina parafialna, przypominając, że od niedzieli „ zjednoczeni w wierze, nadziei, trwamy na modlitwie, medytacji Słowa Bożego, uczestnicząc w Jubileuszowych Misjach Ewangelizacyjnych. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, prosiliśmy Ducha św., o ducha pokory i pobożności o umiejętność słuchania, właściwego rozeznawania tego, co prawdziwe i dobre. Podjęliśmy post w intencji o nawrócenie całej naszej parafii, aby skruszały serca, by dobry Bóg rozpalił nas wszystkich na nowo gorliwością i miłością. W sposób szczególny towarzyszyła nam pamięć o św. Janie Pawle II, dziękowaliśmy Bogu za jego osobę, duchowe dziedzictwo, wzór świętości. Wyrażamy naszą radość z przybycia świętych Znaków. W nich rozpoznajemy miłość i miłosierdzie samego Boga, który prowadzi swój lud i jest wierny danym obietnicom, dotykamy tajemnicy ciepłej, czułej, macierzyńskiej obecności Matki Jezusa i kodeńskiej Matki jedności pośród nas. Nabieramy ducha, spoglądając na odwagę naszych ojców w wierze, niezłomnych obrońców pratulińskiej świątyni”.

Przybliżać się do Boga

Mszy świętej przewodniczył bp Kazimierz Gurda, który w homilii mówił m.in., że w okresie wielkopostnym Bóg nam przypomina i chce tego, żebyśmy się na nowo do niego przybliżyli, „żebyśmy na nowo stawali się świętymi dzięki Jego łasce, dzięki Jego miłosierdziu, bo sami z siebie świętymi nie będziemy i świętości nie osiągniemy. Możliwe jest to tylko dzięki Bogu, który nas uświęca i pragnie tego, abyśmy my byli świętymi”. Biskup przypomniał, że czas mijających misji był czasem, w którym pokazana została droga do świętości, w którym „na nowo odkrywaliśmy prawdy, w które wierzymy, prawdy o Bogu i prawdy o nas samych”. „Myślę, że dzisiaj nam, uczniom Jezusa tak bardzo potrzeba jest tego, żebyśmy sobie przypomnieli te podstawowe prawdy katechizmowe, które mówią nam o tym, kim jest Bóg i jednocześnie mówią nam o tym, kim my jesteśmy. Te podstawowe prawdy wiary są bowiem dzisiaj, w świecie, w którym żyjemy, bardzo często lekceważone. Świat, w którym żyjemy jako ludzie wierzący, proponuje nam bowiem inny styl życia, inny sposób życia, nie według tych wartości o których mówi nam Chrystus, o których mówi nam nasza wiara, o których mówią nam prawdy wiary, w które wierzymy i które wyznajemy. Dzisiaj świat proponuje wartości, które nas od Pana Boga odciągają. Propozycje, które świat nam daje, czasem wydają nam się dla nas dobre, pokusa na którą zostajemy wystawieni jest podobna do tej, na którą wystawieni byli pierwsi ludzie. Oni zauważyli, że propozycja Szatana jest dla nich dobra, nikt wówczas nie pytał, czy jest ona zgodna z tym, czego pragnie dla człowieka Pan Bóg. Dzisiaj wielu wierzących w Jezusa nie pyta, czy propozycja świata jest zgodna z jego pragnieniem, patrzy raczej na to, czy jest zgodna z jego własnymi kryteriami...”- artykułował. Ordynariusz mówił o Znakach św, które przybyły do wspólnoty parafialnej.

Nie dajmy się zwodzić

W nawiązaniu do świętości i Znaków św., biskup nawiązał do ataków na św. Jana Pawła II, który już za życia uznawany był za świętego, dobrego i kochanego. „Wiemy, że przeszkadzał w realizacji ateistycznych planów, które wrogowie Boga i człowieka mieli. Był przez nick krytykowany za życia, zorganizowano na niego zamach, przeszkadzał przez swe nauczanie i obecność i dzisiaj.Po raz drugi uderza się w niego i organizuje się zamach. Pamiętajmy, że to dzięki św. Janowi Pawłowi II żyjemy dzisiaj w kraju wolnym, w którym został pokonany komunizm. Dzisiaj ci, którzy wówczas utracili władzę, niszczą tego, przez którego ja stracili.Nie dajmy się zwodzić, stańmy przy św. Janie Pawle II z odwagą. On kiedyś, gdy znikąd nie mieliśmy pomocy, stanął przy nas, swoich rodakach i upominał się o nas, o nasze prawo do wolności wobec całego świata. Polaków się nie wstydził, swojej polskości i przynależności do naszej ojczyzny się nie wstydził...”- podkreślał bp. Gurda.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

3 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Elżbieta Niedz. 19.03.2023 08:38:14

Super misjonarze. Chyba się wybiorę na powtórkę do MBCz.

Ryszard Niedz. 19.03.2023 13:15:43

8 lat temu biskup poświęcił plac pod budowę kościoła w Sulbinach. I do tej pory chyba jeszcze fundamentów nie zalali.

Niedz. 19.03.2023 19:15:25

Komentarz został usunięty przez administratora.

  • 0