Biała Podlaska

Kobylany pamiętają o Bohaterach

Kościół Wt. 03.11.2020 15:50:00
03
lis 2020

Na terenie gminy Terespol znajduje się kilkanaście obiektów pamięci. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach od wielu lat sprawuje opiekę nad pomnikami, mogiłami i cmentarzami wojennymi. Każdego roku jesienią, przed świętem zmarłych, pracownicy GCK uczestniczą w pracach porządkowych, by dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli.

W tym roku pracownicy GCK odwiedzili:

Cmentarz wojenny w Kobylanach
Cmentarz żołnierzy rosyjskich poległych w 1915 roku w obronie jednego z wysuniętych na zachód fortów twierdzy brzeskiej w Kobylanach.

Mogiły wojenne w Neplach
Pierwsza mogiła pojedyncza nieznanego żołnierza rosyjskiego poległego w czasie I wojny światowej, pochowany na terenie cmentarza parafialnego w Neplach.
Druga mogiła zbiorowa 15 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, pochowani na cmentarzu katolickim w Neplach.

Cmentarz wojenny w Kuzawce
Cmentarz wojenny 13 żołnierzy 66 pułku Strzelców Kaszubskich poległych 3 sierpnia 1920 roku w wojnie polsko – bolszewickiej w Kuzawce.

Mogiłę wojenną w Bohukałach
Mogiła zbiorowa 2 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku w Bohukałach – przy drodze wojewódzkiej Janów Podlaski – Terespol.

Mogiłę wojenną w Michalkowie
Mogiła zbiorowa 6 nieznanych żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku pochowanych na cmentarzu katolickim w Michalkowie.

Mogiły wojenne w Lebiedziewie
Dwie mogiły pojedyncze nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, którzy polegli we wrześniu 1939 roku znajdujące się na cmentarzu prawosławnym w Lebiedziewie.

Mogiłę wojenną w Koroszczynie
Mogiła pojedyncza nieznanego lotnika radzieckiego poległego w 1941 roku pochowanego na cmentarzu prawosławnym w Koroszczynie.

Pomnik Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie
Pomnik przemarszu I Brygady Legionów z prochami z mogił żołnierskich obejmujących lata 1918-1920 i wrzesień 1939 roku oraz urną z ziemią, pochodzącą z grobów nieznanych żołnierzy poległych na terenie gminy Terespol podczas bitew: pod Polatyczami w 1794 roku i Kobylanami w 1919 roku.

Mogiłę wojenną w Małaszewiczach Małych
Mogiła pojedyncza nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. pochowanego w mogile przy ul. Wspólnej w Małaszewiczach Małych.

Mogiłę wojenną w Krzyczewie
Mogiła pojedyncza nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego 27 października 1946 roku pochowanego na cmentarzu katolickim parafialnym w Krzyczewie.

Mogiłę wojenną w Samowiczach
Mogiła wojenna, w której pochowano 2 żołnierzy 66 pułku Strzelców Kaszubskich poległych 3 sierpnia 1920 roku w wojnie polsko – bolszewickiej w Samowiczach.

Pomnik w Małaszewiczach Małych – przy WOC
Pomnik upamiętniający śmierć 16 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania przez wojska niemieckie lotniska wojskowego w Małaszewiczach.

Fot. GCK w Kobylanach
ICh/Js

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.