Łuków

Łuków: 100-lecie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

26
lut 2021

Muzeum Regionalne w Łukowie wspólnie z parafią Podwyższenia Krzyża Świętego przygotowało wystawę zatytułowaną ,,Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest”. To wystawa poświęcona 100-letniej historii łukowskiej parafii. Jej otwarcie odbyło się w czwartek 25 lutego. Na wernisażu gościł m.in. ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.

Wystawa znajduje się wyjątkowo nie w gmachu łukowskiego muzeum, ale w sali budynku poklasztornego, tuż obok kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Zgromadzone na niej eksponaty pochodzą zarówno ze zbiorów parafii, jak i od parafian. To zbiór zdjęć i rożnych przedmiotów kultu religijnego. Wyjątkowym eksponatem są relikwie Krzyża Świętego.

Otwarcie wystawy odbyło się w czwartek 25 lutego. W imieniu biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, który patronował temu wydarzeniu, na wernisażu gościł biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski. Jak nam mówił, była to dla niego wyjątkowa wizyta, bowiem to w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego został ochrzczony, a sala, w której znajduje się wystawa, to jedna z klas jego liceum, gdzie dojrzewało jego powołanie, i gdzie podjął decyzję o tym, czy iść na matematykę, czy poznawać filozofię i teologię.

W otwarciu wystawy uczestniczyli też przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich starosta Dariusz Szustek, który również patronował wystawie, przedstawiciele instytucji kultury oraz łukowscy duszpasterze. Obecni byli również członkowie Rad Parafialnych, Rady Muzealnej oraz osoby, które dla potrzeb wystawy udostępniły ze swoich zbiorów fotografie i inne przedmioty kultu religijnego.

Gospodarz miejsca, ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek dziękował dyrekcji i pracownikom muzeum za przygotowanie wystawy. Zaprosił też wszystkich do jej zwiedzania. Już w niedzielę 28 lutego po każdej Mszy Świętej będzie można odwiedzić wystawę, po której oprowadzać będą pracownicy łukowskiego muzeum.

Wystawa będzie czynna do końca roku. Będzie ją można zwiedzać indywidualnie lub w małych grupach po wcześniejszym ustaleniu terminu z proboszczem lub wikariuszami.

Historia parafii Podwyższenia Krzyża Świętego:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie została erygowana w 1920 r., ale początki świątyni są dużo starsze. Obecny kościół parafialny w stylu barokowym pochodzi z 1770 r. Wymurowany został dla łukowskich bernardynów, sprowadzonych w 1629 r. przez starostę Erazma Widlicę Domaszewskiego, a usuniętych z Łukowa w 1865 r. przez zaborcę rosyjskiego. Wcześniej istniał w tym miejscu kościół drewniany z cmentarzem przykościelnym. Do czasu utworzenia parafii kościół pobernardyński funkcjonował jako filialny parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

W czerwcu 1920 r. członkowie Dozoru Kościelnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie zwrócili się do władz Diecezji Podlaskiej z prośbą o podział parafii, liczącej ok. 19 tysięcy wiernych. W dniu 24 listopada 1920 roku ówczesny bp Henryk Przeździecki wydał dekret erekcyjny dla nowej parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Terytorium parafii objęło prawobrzeżną część Łukowa oraz okoliczne wioski. Pod zarząd proboszcza parafii oddany został także cmentarz grzebalny wraz ze znajdującym się na nim kościółkiem Św. Rocha, pochodzącym z I połowy XIX w.

Pierwszym proboszczem został ks. kanonik Kazimierz Kwiatkowski, dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego i dziekan łukowski. Na mieszkania dla księży pozyskano murowany jednopiętrowy budynek, leżący naprzeciwko kościoła.

Wśród nabożeństw największe znaczenie mają: odpust w święto Podwyższenia Świętego Krzyża 14 września, uroczystość Pana Jezusa Miłosiernego we wtorek po Wielkanocy i odpust ku czci św. Rocha na cmentarzu w niedzielę po 16 sierpnia.

W 1985 r. ordynariusz siedlecki wyłączył z parafii wsie Dąbie i Żdżary, a w 1992 r. część terytorium miejskiego została włączona do nowej parafii pw. Św. Brata Alberta. Obecnie parafia obejmuje część miasta Łukowa oraz wsie Aleksandrów, Czerśl, Dminin, Gołąbki, Jadwisin, Jeziory, Łazy, Malcanów, Podgaj, Ryżki, Rzymy-Las, Sięciaszkę Pierwszą, Drugą i Trzecią, Świdry i Zalesie.
AKup/Js


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.