Garwolin

Misje Ewangelizacyjne w Samogoszczy

27
lut 2023

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w parafii Samogoszcz rozpoczęły się Misje Ewangelizacyjne. Bezpośrednio przed mszą o godz. 9.00 proboszcz parafii powitał ks. dr. Mateusza Czubaka i zainaugurował misje, po czym odśpiewano hymn do Ducha Świętego. Na czas misji proboszcz powierzył parafian pod opiekę misjonarzom oraz przekazał ks. Mateuszowi stułę i klucze do kościoła, a także udzielił mu błogosławieństwa.

Po obrzędzie inauguracyjnym rozpoczęła się celebracja mszy świętej. Zgromadzeni parafianie wysłuchali homilii, w której ks. dr Mateusz Czubak podkreślał fakt usprawiedliwienia grzesznego człowieka, ukochania go i powołania do życia w wieczności. Odwołując się do czytania z Księgi Rodzaju, misjonarz mówił o tym, że człowiek po okazaniu sprzeciwu wobec Boga, stara się przed nim ukryć, jednocześnie nie przyznając się do popełnionego błędu i szukając winnych poza sobą. Bóg natomiast na nieposłuszeństwo zawsze odpowiada miłością i szuka grzesznika. Kaznodzieja zaznaczył, że kiedy człowiek spotyka Boga, który jest miłością, kiedy doświadcza Jego nieskończonego miłosierdzia, chce poznawać Boga, i w Nim szukać szczęścia, w wyniku czego sam uczy się od Boga postawy miłosierdzia i jest zdolny okazywać je tym, z którymi żyje. Ks. Mateusz wskazał ponadto trzech wrogów, którzy przeszkadzają żyć mocą Bożego usprawiedliwienia. Pierwszym z nich jest Szatan, którego można pokonać tak, jak pokonał go na pustyni Jezus – Słowem Bożym i ufnością w bliskość Boga Ojca, pewnością, że On jest i kocha. Człowieka odwodzi od Boga także jego własne ego – pyszne i skupione na sobie oraz świat, który łudzi wizją życia bez trudności, życia w którym nie ma miejsca na Jezusowe „jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Ponieważ nie zawsze nasze wizje pokrywają się z wizją Boga, potrzebujemy ciągłego nawracania, odnowy wiary. Misje mają nam pomóc pokonywać to, co staje na przeszkodzie naszej relacji z Bogiem – zakończył ks. Czubak.

Po porannej mszy świętej miało miejsce nabożeństwo Gorzkich Żali, natomiast po mszy o 12.00 misjonarz spotkał się z młodzieżą. W wygłoszonej konferencji podjął temat powołania – Bożego planu na nasze życie. Przypominał, że Bogu nie zależy na ograniczaniu wolności człowieka, ale na tym, by mimo trudności, których nie sposób uniknąć, człowiek czuł się potrzebny i szczęśliwy.

O godzinie 15.00 wierni zgromadzili się na parafialnym cmentarzu, by w procesji różańcowej prosić o wieczne szczęście dla zmarłych.

Pierwszy dzień misji zakończyła msza o 16.00, po której odbyło się spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych. Przez kolejne dwa dni nauki misyjne będzie głosił drugi z misjonarzy – ks. dr Jarosław Oponowicz. Alicja Kościesza - członek Zespołu misyjnego.

_____________________________________________________

Przygotowania do Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy (dekanat łaskarzewski) trwały od kilku miesięcy Wierni modlili się w intencji owocnego przeżycia tego czasu już podczas IV parafialnej pielgrzymki do Górek, którą odbyli w święto Przemienienia Pańskiego roku 2022, a oficjalnie duchowe przygotowania do misji rozpoczęli 23 października ubiegłego roku. W Samogoszczy gościł wtedy jeden z dwóch misjonarzy, ks. dr Mateusz Czubak, który opowiedział o znaczeniu tego czasu, a po mszy spotkał się z powołanymi do parafialnego zespołu misyjnego. Od tej niedzieli trwała codzienna modlitwa – za wstawiennictwem Matki Bożej Kodeńskiej i bł. Męczenników z Pratulina parafianie z Samogoszczy prosili Jezusa o to, żeby misje przyczyniły się do odnowy wiary i pokazały, jak cenne może być życie z Bogiem oraz by umocniły wspólnotę parafialną. W tej intencji niektórzy zachęceni przez księdza proboszcza, Bogusława Filipiuka, podejmowali także w pierwsze piątki miesiąca post ścisły.

W niedzielę 13 listopada do Samogoszczy przyjechał drugi misjonarz, ks. dr Jarosław Oponowicz. Wygłosił on Słowo Boże i udzielił błogosławieństwa członkom zespołu misyjnego, którzy od tego dnia odwiedzali mieszkańców swoich wiosek, zachęcając do zaplanowania czasu w taki sposób, by uczestnictwo w misjach było możliwe. Każda rodzina otrzymała specjalny folder, który zawierał słowo zaproszenia od kapłanów, program misji i rachunek sumienia.

Ponadto w czasie ferii zimowych grupa ministrantów i lektorów wraz z ks. Proboszczem powierzyła czas misji Maryi, pielgrzymując do Jej sanktuarium na Jasnej Górze.Info: Parafia Samogoszcz

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.