Diecezja siedlecka

Odpust parafialny w Bazylice Mniejszej w Parczewie

25
cze 2024

W poniedziałek, 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bazylice Mniejszej w Parczewie odbył się odpust parafialny. Podczas sumy odpustowej o godzinie 18.00 biskup siedlecki Kazimierz Gurda dokonał instalacji nowych honorowych kanoników w Kapitule Kolegiackiej Parczewskiej.

Uroczystość odpustowa to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za łaski jakich udziela parafii oraz zastanowienia się nad tym, czy dzisiaj jesteśmy wierni naszemu dziedzictwu wiary. Mszy świętej odpustowej przewodniczył ordynariusz siedlecki Kazimierz Gurda, który w homilii nawiązał do tekstów Pisma Świętego, które na przykładzie św. Jana Chrzciciela pokazują nam, jak Bóg realizuje historię zbawienia każdego człowieka.

- Prawda przekazana przez proroka Izajasza, pokazała się w całej swojej pełni w osobie Jana Chrzciciela. Opis jego poczęcia i narodzin wyraźnie wskazuje na ingerencję Boga w jego życie. Bóg dał mu życie pomimo starszego wieku jego rodziców Zachariasza i Elżbiety. Także nadanie mu imienia, jak to słyszeliśmy w Ewangelii, pokazuje, że należy on do Boga. Jego rodzice, jego krewni, byli zdumieni tym co się działo i zastanawiali się nad jego przyszłością. Zastanawiali się kim będzie to dziecię (…) Nie zrozumiemy życia Jana Chrzciciela bez odniesienia go do Jezusa. Bóg, który kierował życiem Jana Chrzciciela złączył je z Jezusem i Jego zbawczą misją. Wiemy, że Jan wiernie wypełnił misję poprzednika Zbawiciela, jaka została mu dana przez Boga, aż do męczeńskiej śmierci. Bracia i siostry, wiele możemy wziąć dla siebie z przesłania, jakie zostaje nam przekazane, w tę liturgiczną uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela (…) To uświadomienie sobie prawdy, że każdy człowiek od chwili poczęcia, a potem narodzenia, przychodząc na świat był już w zamyśle Boga. Bóg widział jego życie i nadał mu sens.

Eucharystia zgromadziła wielu parafian, a także duchowieństwo. Na zakończenie biskup siedlecki wyraził wdzięczność za posługę duszpasterską w parafii ks. kanonikowi Jackowi Nazarukowi, który od 1 lipca obejmie probostwo parafii Św. Marii Magdaleny w Suchożebrach. Życzenia również popłynęły do wikariusza ks. Jana Kociubińskiego.

Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.