Bielsk Podlaski

Ostatnia droga śp. ks. prał. dr. Ludwika Olszewskiego

Kościół Wt. 03.11.2020 14:44:00
03
lis 2020

W poniedziałek, 26 października w Bielsku Podlaskim bp drohiczyński Piotr Sawczuk przewodniczył uroczystościom pogrzebowym śp. ks. prał. dr Ludwika Olszewskiego. Ze względu na stan epidemiczny miały one szczególny charakter.

Rozpoczęto na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego. Tam w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół oraz przedstawicieli parafii Biskup odprawił obrzęd pochówku doczesnych szczątków śp. ks. Prałata. Jego ciało spoczęło w rodzinnym grobie obok rodziców.

Mszę św. pogrzebową celebrowano w Bazylice Mniejszej, gdzie przez wiele lat śp. ks. Prałat pełnił urząd proboszcza. W homilii Biskup przypomniał życiorys śp. Kapłana. Podziękował również, za jego wieloletnią posługę duszpasterską. - „Żegnając dziś gorliwego Duszpasterza, byłego Proboszcza i Dziekana Bielskiego z nadzieją spoglądamy w stronę Chrystusowego ołtarza, miejsca, gdzie tyle razy sprawował Najświętszą Eucharystię, w kierunku ambony, przy której głosił Dobrą Nowinę o zmartwychwstałym Chrystusie. Modlimy się o miłosierdzie Boże nad nim i o wieczny odpoczynek. Dobrze, że przybyli współbraci kapłani, wiele osób na różne sposoby ostatnio lub w przeszłości z nim związanych, które chcą dziś podziękować śp. ks. Prałatowi, za dobro, jakiego od niego doznali. W ufnej modlitwie polecajmy go Bożemu Miłosierdziu” – powiedział Ekscelencja.

Na zakończenie Eucharystii nie zabrakło czasu na wyrażanie podziękowań i pożegnań. Zmarłego Kapłana wspominali ks. kan. Dariusz Kujawa, ks. prał. Zbigniew Karolak, przedstawiciel parafian Stanisław Charyton, siostra dominikanka Zofia Lisek oraz Barbara Babulewicz – prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, której śp. ks. Prałat był członkiem. W imieniu rodziny słowa pożegnania wygłosił Bogdan Olszewski, bratanek księdza. Jako ostatni przemówił miejscowy proboszcz ks. kan. Ryszard Zalewski.


Ks. prał. Ludwik Olszewski urodził się 2 listopada 1937 r. w Olszewie koło Bociek. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Olszewie (kl. 1-3) i w Wiercieniu (kl. 4-7). Następnie uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Różanymstoku (kl. 8-9). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim. W roku 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1956-1962). Święcenia diakońskie otrzymał w Siedlcach 23 września 1961 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Drohiczynie 29 czerwca 1962 r. z rąk ks. bp. Władysława Suszyńskiego.

Kolejne miejsca pracy wypełniały wikariaty w parafiach: Pobikry (1962-1963) oraz Bielsk Podlaski (1963). W roku 1963 rozpoczął studia z zakresu teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1963-1967). W latach 1967-1983 był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Był również wieloletnim wykładowcą w tejże uczelni. Ukończył studia zaoczne z zakresu sztuki kościelnej w Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej w Warszawie (1983-1984). W latach 1990-2012 pełnił urząd proboszcza parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

W diecezji pełnił następujące urzędy i funkcje: wykładowca Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, kapelan Sióstr Sercanek przy ul. Kotlarskiej w Drohiczynie (1976–1990), diecezjalny referent ds. powołań (1969-1987), sekretarz Diecezjalnego Studium Posoborowego Dokształcania Księży (1971-1978), dyrektor biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1972-1990), korespondent diecezjalny Biura Prasowego Episkopatu Polski (1978-1983), diecezjalny referent ds. duszpasterstwa pielgrzymkowego (1982-1990), członek zespołu redakcyjnego „Studiów Teologicznych. Białystok-Drohiczyn-Łomża” (1983-1990), diecezjalny referent ds. sztuki kościelnej (1988-1998), przewodniczący zespołu redakcyjnego i redaktor „Wiadomości Diecezjalnych” (1987-1992), wykładowca Pisma św. w Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Drohiczynie (1990-1993) i w Kolegium Teologicznym w Drohiczynie (1993-2000), przewodniczący Diecezjalnej Komisji Artystycznej (1988-1998), przewodniczący Komisji ds. nauki i formacji chrześcijańskiej I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997), dziekan Dekanatu Bielskiego (1995-2012), członek Rady Duszpasterskiej (1998-2003; 2004-2009), przewodniczący Komisji ds. dekoracji Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999), członek Diecezjalnej Komisji Architektoniczno – Budowlanej (1998-2003; 2004-2009).

Tytuły i odznaczenia: magister i licencjat z teologii (1966), doktor teologii (1972), dyplom Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej (1984), kanonik honorowy Kapituły Katedralnej (1988), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1996), kapelan Jego Świątobliwości (2000). Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (2010), prepozyt Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej (2010-2013), złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa (2011), złota odznaka Za opiekę nad zabytkami (2012).

Ks. Prałat odszedł do Domu Ojca 22 października 2020 r. w wieku 82 lat.

Tekst – ks. Marcin Gołębiewski / Diecezja Drohiczyńska
Foto: Piotr Daniło / Diecezja Drohiczyńska

ABol/DW

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.