Garwolin

Pamięci ś.p. ks. prałata Juliana Jóźwika...

Kościół Niedz. 04.10.2020 14:25:00
04
paź 2020

Śp. ks. prałat Julian Jóźwik proboszczem garwolińskiej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej był przez 9 lat, a przez 5 lat wicedziekanem dekanatu garwolińskiego. Sprawował też przez 9 lat funkcję kapelana policjantów. Dwa lata po odejściu na emeryturę obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich. Z tej okazji zorganizowano księdzu prałatowi przepiękny benefis...

Wypełniona po brzegi sala widowiskowa domu kultury, która nie mogła niestety pomieścić wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w benefisie ks. prałata, najdobitniej ekspła o tym, że ks. Julian cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem wśród mieszkańców Garwoliny.

Było to w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Młodzież przygotowała program artystyczny, który opowiadał o powołaniu i drodze kapłańskiej księdza Juliana, można było obejrzeć także prezentację multimedialną opowiadającą o pracy duszpasterskiej ks. prałata. Benefis był sposobnością do wspólnego spotkania wszystkich parafian z Księdzem Jubilatem i okazją do złożenia księdzu prałatowi indywidualnych życzeń.

Posłuchajmy, jak w 2014 roku relacjonował to wydarzenie Waldemar Jaroń

W 2012 roku na wniosek Rady Miasta Garwolina ks. prałat uhonorowany został przez Radę Powiatu tytułem „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie działalność społeczna, a konkretnie „za działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, a  zwłaszcza osób biednych i potrzebujących oraz za pracę w organizacji Caritas, posługę i duchowe wsparcie mieszkańców”. Dwa lata później odznaczony został „Za Zasługi dla Policji”.

WJ / Garwolin


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.