Siemiatycze

Pierwsza w tym roku procesja Fatimska

14
maj 2024

W poniedziałek, 13 maja w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, sprawowano pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Msza Św. sprawowana była o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II oraz potrzebne łaski na czas egzaminów.

Mszy Św. wieczornej przewodniczył proboszcz parafii ks. Bohdan Sawicki a kazanie wygłosił ks. Józef Grzeszczuk. Eucharystię koncelebrował ks. Daniel Obzejta. Po Mszy Św. wierni wraz z duchowieństwem niosąc figurę Matki Bożej z modlitwą różańcową przeszli w procesji wokół kościoła.

Procesja Fatimska miała w tym dniu wyjątkową oprawę. Uczestniczyły w niej dzieci, które w niedzielę przyjęły pierwszą Komunię Świętą i właśnie przeżywają swój „Biały Tydzień”. W procesję zaangażowana była także społeczność szkolna Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. To już szkolna tradycja, że nauczyciele i uczniowie biorą udział w nabożeństwie dziękując Panu Bogu za pośrednictwem Maryi za dar wspaniałego Patrona oraz prosząc o potrzebne łaski do wdrażania w życie nauczania Ojca św. Widocznym wyrazem tego udziału był poczet sztandarowy: młodzież niosąca figurę Matki Bożej, nauczyciele i uczniowie czytający rozważania, dzieci niosące różaniec i prowadzące modlitwę.

Procesje Fatimskie odbywają się na pamiątkę Objawień Fatimskich. W 1917 roku, 13 dnia miesiąca od maja do października Matka Boża objawiała się w portugalskiej Fatimie. Przemówiła wówczas do pastuszków - Łucji, Hiacynty i Franciszka - a za ich pośrednictwem do całego świata. Wzywała do pokuty i modlitwy, polecała „Odmawiajcie codziennie różaniec”.

W kazaniu ks. Józef Grzeszczuk podkreślał, że to za pośrednictwem dzieci Matka Boża zwykle przemawia do świata a liczna obecność dzieci na Nabożeństwie Fatimskim jest świadectwem tego, że i te dzieci żyją w bliskości Boga i swoją obecnością i modlitwą dają świadectwo wiary.

Dzieciom w bieli licznie towarzyszyli rodzice i całe rodziny, wspólnie zanosząc modły za wstawiennictwem Fatimskiej Pani.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.