Międzyrzec Podlaski

Pierwszy odpust św. Jana Pawła II w parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim

19
maj 2024

Mija rok od ustanowienia św. Jana Pawła II patronem miasta Międzyrzec Podlaski. Te uroczystości odbyły się 21 maja 2023 roku. W rocznicę tego wydarzenia, Stolica Apostolska ustanowiła odpust św. Jana Pawła II w kościele św. Mikołaja. W sobotę, 18 maja uroczystości rozpoczęły się przy pomniku św. Jana Pawła II. Modlitwom przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Następnie w kościele św. Mikołaja została odprawiona Msza św. odpustowa.

18 maja, w urodziny Karola Wojtyły w kościele św. Mikołaja można uzyskać odpust, czyli darowanie doczesnych kar za grzechy. Dekret Penitencjarii Apostolskiej przyznający przywilej odpustu odczytał ks. Prałat Dariusz Giers - Prezes Watykańskiej Fundacji św. Jana Pawła II.

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda poświęcił nowy obraz św. Jana Pawła II.

- Ten obraz jest po to, aby nam ciągle przypominał, że nie jesteśmy sami, nie jesteś sam. Jest z tobą ktoś, kto z Bożą mocą niemalże góry przenosił tutaj na ziemi – mówił ks. Dariusz Parafiniuk, proboszcz parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu.

- W ubiegłym roku, 21 maja przeżywaliśmy doniosłe wydarzenie. Przy solidarnych i owocnych działaniach księży proboszczów i środowisk parafialnych wszystkich parafii międzyrzeckich oraz dzięki zaangażowaniu władz waszego miasta mogłem ogłosić decyzję Stolicy Apostolskiej pozwalającą w osobie św. Jana Pawła II czcić patrona Miasta Międzyrzec Podlaski. Zwieńczone zostały w ten sposób inicjatywy podjęte dużo wcześniej przez ks. Infułata Kazimierza Korszniewicza i lokalną społeczność. Cieszę się, że tamto doniosłe wydarzenie ma swoją kontynuację. Dzisiaj w dniu 18 maja, w rocznicę urodzin Papieża Polaka, swoje patronalne święto obchodzi wasze miasto. Dzisiaj także parafia pw. św. Mikołaja, najstarsza macierzysta parafia Międzyrzeca Podlaskiego, otrzymuje nadany przez Penitencjarię Apostolską przywilej odpustu. To bardzo ważne i mocne akcenty świadczące o waszej gotowości do budowania Bożym fundamencie życia społecznego. Św. Jan Paweł II jest w takim działaniu nieocenionym przykładem i przewodnikiem.

Powierzenie się wstawiennictwu tego Świętego Patrona, niech będzie dla waszej społeczności inspiracją w rozwiązywaniu problemów, które niesie współczesność. Zawierzając Waszych przodków, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wspólnoty kościelne, sprawujących władzę i pełniących służbę publiczną, rodziny, szkoły i przedsiębiorców oraz osoby samotne wykonaliście wielki dziejowy gest.

Trwajcie zatem w tej wierze w Boga i w miłości do kościoła, której nauczył nas św. Jan Paweł II i niech wciąż bliskie będą nam słowa, które wypowiedział On w homilii na siedleckich Błoniach 10 czerwca 1999 r. : „Dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa – niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół, który przez dwadzieścia wieków niesie wszystkim ludom i narodom zbawienie i głosi niezmienną naukę Ewangelii (…). Jako ludzie świeccy, wierni swojej tożsamości, żyjąc w świecie czynnie i skutecznie możecie przekształcać świat w duchu Ewangelii. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności egoizmu - mówił w homilii biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.