Diecezja siedlecka

Radzyn Podlaski: Diecezjalne obchody 100-lecia Legionu Maryi na świecie

06
lip 2021

Diecezjalne obchody 100-lecia Legionu Maryi na świecie odbyły się w parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim pod przewodnictwem ordynariusza siedleckiego ks. bp. Kazimierza Gurdy. Uroczystość rozpoczęła się czuwaniem modlitewnym. O godz. 10 odprawiona została Msza św., podczas której legioniści dziękowali za 100 lat Legionu Maryi, prosili o dalsze łaski oraz ponowili przyrzeczenia. W duchowym darze zadeklarowali modlitwę w intencji Księdza Biskupa w formie Margaretki.

Na uroczystość przybyło ponad 200 legionistów z Kurii z Łukowa z kierownikiem duchowym ks. kan. Andrzejem Kieliszkiem, z Międzyrzeca z ks. Romanem Barbasiewiczem oraz Leśnej Podlaskiej z ojcem Czesławem Bieleniem. Były również przedstawicielki Regii z Lublina z prezydent Elżbietą Moczulską. W uroczystości uczestniczyli także dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prał. Roman Wiszniewski i ks. senior Kazimierz Musiej, który 21 lat temu zakładał Legion Maryi w Radzyniu. Gospodarzem uroczystości było Prezydium Matki Bożej Królowej Pokoju przy parafii Trójcy Świętej w Radzyniu z prezydent Pelagią Kublicką.
Przybyłych powitał gospodarz miejsca - proboszcz proboszcz parafii Świętej Trójcy Krzysztof Pawelec, który pełni funkcję kierownika duchowego Komicjum (Legionu Maryi w diecezji siedleckiej).

W wygłoszonej homilii ks. bp Kazimierz Gurda, w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję podkreślił, że źródłem powstania Legionu Maryi była potrzeba niesienia pomocy potrzebującym - zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym, moralnym. W czterech punktach przedstawił najważniejsze zasady duchowości Legionu Maryi.

Pierwszy to „działanie według pragnień, natchnień i sugestii Ducha Świętego, który stoi u początku każdego działania Maryi”. - Prosząc stale Ducha Świętego o światło możemy czuć się bezpieczni, że nasze działanie jest właściwe w Kościele, dla Kościoła, dla dobra wiernych, dla człowieka – powiedział kaznodzieja.
Druga zasada LM to oddanie swoich zdolności, czasu, sił do wypełnienia podjętej misji: - Zadania podejmowane przez Legion Maryi są podejmowane z miłości wobec braci i sióstr, którzy potrzebują pomocy duchowej i materialnej, po to, aby osoby te osiągnęły zbawienie. Trzecia zasada to działanie, które zmierza do rozwoju Kościoła . - Członkowie Legionu Maryi nie działają dla własnej chwały- celem ich działania było i jest przyniesienie chwały Chrystusowi i Jego Kościołowi – mówił ordynariusz siedlecki. I czwarta zasada: modlitwa różańcowa – obecna od początku Legionu Maryi. - Różaniec jest orężem w walce o wiarę i świętość we wspólnocie Kościoła – podkreślił ordynariusz siedlecki.

- Dziękujemy Panu Bogu za 100 lat waszej pięknej historii zapisanej troską i zaangażowaniem o dobro i świętość człowieka i Kościoła… Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za ponad 20 lat Legionu Maryi w diecezji siedleckiej. Modlimy się o dalszy rozwój - by powstawały prezydia w kolejnych parafiach. Zawierzamy Was opiece Maryi, która pod swymi sztandarami was gromadzi i prowadzi – mówił ks. bp Kazimierz Gurda.

Jak zaznaczyła Prezydent Rady Wyższej Legionu Maryi Pelagia Kublicka, świętowanie jubileuszu było połączone z doroczną uroczystością ACIES, podczas której członkowie Legionu Maryi odnawiają przyrzeczenia, przed symbolem Legionu Vexillum powtarzając słowa: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam, jest Twoje.” Akt ten odbył się po homilii. Najpierw dokonali go kapłani z ks. bp. Kazimierzem Gurdą, następnie do Vexillum podchodziły poszczególne prezydia z proporcami.
Na zakończenie Mszy św. pięć osób z Prezydium Matki Bożej Królowej Pokoju przy parafii Trójcy Świętej w Radzyniu z prezydent Pelagią Kublicką przekazało duchowy dar Księdzu Biskupowi w postaci zobowiązania do modlitwy w jego intencji w formie margaretki.
Po modlitwie odbyło się spotkanie przy stole, podczas którego m.in. prezydent Regii z Lublina Elżbieta Moczulska zachęcała do jedności i włączania do Legionu młodych ludzi, a Jadwiga Pałysz – pierwsza prezydent Prezydium w Radzyniu wspominała początki Legionu Maryi w naszym mieście.

Legion w świecie


Wspólnota zawiązała się 7 września 1921 roku w Dublinie w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). Swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.
Przez siedem pierwszych lat Legion Maryi rozwijał się wyłącznie w Irlandii. Później wyszedł poza jej granice. W 1932 roku odbywający się w Dublinie Kongres Eucharystyczny zgromadził biskupów z wielu krajów. Legioniści zapoznali hierarchów z charyzmatem i specyfiką swego ruchu. Wydarzenie to rozpoczęło jego światowy rozwój.
Przez 100 lat Legion Maryi rozprzestrzenił się do wielu krajów świata na wszystkich kontynentach. Dzisiaj jest obecny w przeszło 160 krajach. Liczba członków wynosi kilkanaście milionów. Legion cieszył się poparciem Papieży, którzy udzielali mu specjalnego błogosławieństwa: Pius XI (1933 r.), Pius XII (1953 r.), Jan XXIII (1960 r.), Paweł VI (1965 r.) oraz wielokrotnie Jan Paweł II.

Legion Maryi w Polsce

Pierwsze grupy legionowe w Polsce (w Ostródzie, Lublinie i Warszawie) powstały w 1948 roku za pośrednictwem Anatola Kaszczuka - więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa, żołnierza generała Andersa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Latem 1947 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z F. Duffem, udział w pracach tamtejszego LM oraz dokładne szkolenie, przygotowywał się do misji w Polsce. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie, następne w Lublinie oraz za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1949 r. w Warszawie. Niedługo potem LM, jak wszystkie inne stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność. Na początku lat 80. Legion Maryi wrócił do Polski.
W diecezji siedleckiej Legion Maryi jest obecny w 40 parafiach i liczy 892 członków.

Schemat organizacyjny LM przedstawia się następująco.

Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana Prezydium, licząca do kilkunastu osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czteroosobowy zarząd. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne. Kilka grup parafialnych tworzy radę wyższą, tzw. Kurię, kilka Kurii tworzy Komicjum (pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji). Jeżeli w kraju jest kilka komicjów, to jedno z nich, z czasem, uzyskuje status rady wyższej zwanej Regia lub Senat. Rady danego kraju (Komicja lub Regia/Senat) podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concilium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.
Legion Maryi w parafii Świętej Trójcy w Radzyniu istnieje od 8 grudnia 2000 roku. W 2002 r. utworzono w parafii radę wyższą - Kurię LM Matki Bożej Królowej Wszechświata. Kuria liczyła wówczas 290 członków skupionych w 7 parafiach (Borki, Gąsiory, Kock, Ostrówki i w trzech parafiach radzyńskich). W 2005 r. zarząd Regii Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (najwyższa rada LM w Polsce) podniósł Kurię LM przy naszej parafii do rangi rady wyższej - Komicjum. Jest to najwyższa rada LM w naszej diecezji, która oprócz zarządzania prezydiami w dekanacie radzyńskim dodatkowo nadzoruje 3 kurie tj. leśniańską, łukowską i międzyrzecką. Prezydentem Kurii jest Pelagia Kublicka, a opiekunem - ks. kan. Krzysztof Pawelec. W diecezji siedleckiej Legion Maryi jest obecny w 40 parafiach, liczy 892 członków.Anna Wasak [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.