Łuków

Sługa Maryi nigdy nie zginie…

Kościół Pon. 10.05.2021 07:51:39
10
maj 2021

„Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści— a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem... Wszędzie tam...” (Św. Jan Paweł II, Częstochowa, 04.06.1979 r.) Słowa te trafnie charakteryzują Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej (MTA), który zawiązał się w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie w niedzielę 9 maja.

Powstało 8 kręgów, do których należą 104 rodziny. - Od dziś Kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej będą wędrować po tych rodzinach gromadząc je na wspólnej modlitwie i wypraszając potrzebne łaski. Zaprosili oni Maryję w swoją codzienność za przykładem młodej pary z Kany Galilejskiej, z Ewangelii. Ufając w Jej wstawiennictwo i chcąc przeżywać swoje życie w łączności z Bogiem. Dziękujemy Siostrze Katarzynie, która przybliżyła sens i zadania Apostolatu opierając się jednocześnie na świadectwach rodzin, które już należą do MTA - czytamy w relacji nadesłanej do naszej redakcji.PP

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.