Diecezja siedlecka

Spotkanie modlitewne

20
mar 2023

W niedzielę 19 marca, w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie konferencję na temat „Pokuta w życiu chrześcijańskim” wygłosił ks. Jakub Kozak.

Wychodząc od nauczania św. Jana Pawła II, z adhortacji „Familiaris consortio” wskazał, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą praktykować różne formy życia religijnego. Mogą to czynić m. in. przez słuchanie słowa Bożego, udział we Mszy św., wytrwałość w modlitwie, pomnażanie dzieł miłości, wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej, pielęgnowanie ducha i czynów pokutnych.

Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, duszpasterz wskazał, że Kościół jest wezwany, aby idąc drogą ustawicznej pokuty i nawrócenia, rozszerzać Królestwo Chrystusa. Praktykowanie ducha pokuty pomaga coraz pełniej odpowiadać na wezwania Ewangelii. Podejmowanie różnych form pokuty jest drogą wejścia w postawę nawrócenia, które – jak uczy Katechizm – „dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem” (KKK 1435).

Po konferencji, uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej oraz w adoracji krzyża. Wspólna rozmowa przy kawie i dzieleniu się zakończyła spotkanie.

Spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie. Zachęcamy do przekazywania informacji o spotkaniach wszystkim osobom, które żyją w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. Po każdym z nich jest możliwość indywidualnej rozmowy z duszpasterzem. Kolejne odbędzie się 16 kwietnia. Do udziału zaprasza Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej.

Inf. i foto: ks. Jakub Kozak

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.