Biała Podlaska

Spotkanie rejonowe Rad Parafialnych w Białej Podlaskiej

22
sty 2023

Mając na uwadze ożywienie, skuteczną działalność oraz właściwą formację członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w nowym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda zlecił Wydziałowi Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej zorganizowanie rejonowych spotkań z przedstawicielami Parafialnych Rad Duszpasterskich.

21 stycznia w parafii Wniebowzięcia NMP odbyło się spotkanie rejonowe Rad Parafialnych z dekanatów: bialskiego południowego, bialskiego północnego, janowskiego, terespolskiego.
Parafialna Rada Duszpasterska – jak określa Kodeks Prawa Kanonicznego – stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywienia działalności pasterskiej. Jest to gremium, w którym wierni uczą się współodpowiedzialności za Kościół parafialny, duszpasterstwo oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu kapłani nie są, bynajmniej, zwolnieni ze swoich obowiązków duszpasterskich, a otrzymują wsparcie w realizacji powyższych zadań.
Spotkanie rozpoczęło się Celebracją Słowa Bożego, której przewodniczył ks. bp Kazimierz Gurda połączoną z konferencją wygłoszoną przez ks. Jakuba Wyrozębskiego, studenta KUL w Lublinie


O roli Rad Parafialnych oraz o zadaniach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją mówił
w rozmowie z Radiem Podlasie ks. bp Kazimierz Gurda


Jednym z prelegentów podczas spotkania Rad Parafialnych był także ks. Andrzej Karwowski POSŁUCHAJ . Dźwięk: ks. Andrzej
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook