Biała Podlaska

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna w parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

03
kwi 2024

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczął się okres wielkanocny. 50 dni wypełnionych radością związaną ze zmartwychwstaniem Jezusa zakończy się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Dziś powracamy do wydarzeń i uroczystych Liturgii, które przygotowały nas do celebrowania tego najważniejszego święta w Kościele Katolickim.

Relacja nadesłana do naszej redakcji z parafii Św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

Wielka Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym oraz celebracji Liturgii Godzin. Jest dniem oczekiwania. Milczenie tego oczekiwania przerywa celebracja liturgii Wigilii Paschalnej. Jest ona najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii celebrowanych przez Kościół. Jest uważana za matkę wszystkich świętych wigilii i wszelkiej liturgii Kościoła. Rozpoczyna ona obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Zgodnie z tradycją, ta noc powinna być czuwaniem. Wierni – według słów Ewangelii – winni trzymać w ręku świece i być podobni do ludzi, którzy z tęsknotą oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu.

Wielka Sobota – Jutrznia

Modlitwą Liturgii Godzin – Jutrznią rozpoczęła się Wielka Sobota w parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Henryk Jakubowicz, który w homilii nawiązując do II czytania z Godziny Czytań, którą jest Starożytna Homilia na ten dzień mówił: „Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża – te słowa pozwalają nabrać nadziei pośród życia codziennego, pośród wzrastania wiary, pośród wzrastania i obumierania z naszych grzechów i słabości".
Funkcję kantorów pełnili księża wikariusze, zaś posługę proklamacji czytania kleryk Paweł Trofimuk.Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Wierni przynoszą w do kościoła tzw. święcone. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.
W modlitwie błogosławieństwa kapłan modli się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wigilia Paschalna

Uroczysta liturgia rozpoczęła się na zewnątrz świątyni od błogosławieństwa ognia i Paschału. Następnie celebrans – ks. Michał Gosk – wikariusz, trzykrotnie oznajmił: „Światło Chrystusa" wnosząc do zaciemnionej kaplicy Paschał, którego światło symbolicznie ukazuje Chrystusa, który przez swoje zmartwychwstanie pokonuje mroki grzechu i śmierci.

Po śpiewie Orędzia Wielkanocnego – Exultet nastąpiła liturgia słowa. Wreszcie wybrzmiało radosne Chwała na wysokości Bogu, któremu towarzyszyło bicie dzwonów i dzwonków oraz radosne Alleluja, które oznajmiło zmartwychwstanie Jezusa.

W homilii ks. Michał mówił:

Co znaczy umrzeć z Chrystusem? To znaczy uwolnić się od wszystkich grzechów, zrzucić z siebie starego człowieka – pierwszego Adama – a żyć jak żyją ludzie wolni. Dokładniej znaczy to rodzić się na nowo – wejść na drogę pełnego życia i zjednoczenia z Bogiem. Zacząć żyć nowym życiem, czyli zmartwychwstaniem jak drugi w historii dziejów ludzkości Adam – Jezus Chrystus".

Następnie w czasie błogosławieństwa wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych wierni mogli odnowić więź rozpoczętą z Bogiem podczas chrztu świętego.
Ostatnią częścią Wigilii Paschalnej była liturgia eucharystyczna.

Na zakończenie swoje słowo skierował proboszcz parafii ks. kan. Henryk Jakubowicz, który zapraszając na rezurekcyjną procesję mówił: „Chrystus przyszedł do nas podczas tej liturgii w tak wielu znakach. To tutaj spotkaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego szczególnie w Słowie Bożym i komunii świętej. Nieśmy Go światu, nie bojąc się odważnie dawać świadectwa, bo Zbawca nas umocni i pokrzepi do naszej codzienności".ks. Michał Gosk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.