Biała Podlaska

Zwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

29
maj 2021

Zwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej odbyła się 25 maja w Janowie Podlaskim. Uroczystą Mszę św. celebrowaną w Bazylice Mniejszej przez biskupa Kazimierza Gurdę poprzedziła instalacja nowo mianowanych księży kanoników. Po Eucharystii wszyscy udali się do Pratulina do Domu Pielgrzyma na dalszą część sesji.

Po krótkiej modlitwie dziekan kapituły ks. Romana Wiszniewski podziękował Księdzu Biskupowi za uzupełnienie wakatów w gremium Kapituły Kolegiackiej Janowskiej oraz mianowanie nowych kanoników tak gremialnych jak i honorowych.
- Ks. kan. Wiesław MAŃCZYNA, proboszcz parafii Drelów został mianowany prałatem archidiakonem;
- Ks. prał. prof. dr hab. Edward JARMOCH -został mianowany prałatem scholastykiem;
Do grona kanoników gremialnych zostali włączeni:
- Ks. kan. Piotr KARDAS, proboszcz parafii Jedlanka
- Ks. kan. Henryk JAKUBOWICZ, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
- Ks. kan. Marek KOT proboszcz parafii Kłoczew
Kanonikami honorowymi zostali mianowani:
- Ks. dr Jacek WOJDA, wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym
- Ks. Kazimierz JÓŹWIK, proboszcz parafii Huszlew i Referent Misyjny w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

Następnie dziekan podziękował za realizację zadań Kapituły ks. prał. Janowi Jaworskiemu, ks. prał. Stanisławowi Zajko, ks. prał. Ryszardowi Kardasowi, ks. prał. Tadeuszowi Karwowskiemu, którzy po ukończeniu 75 roku życia, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski ujętym w Art. 10 Statutu Kapituły Kolegiackiej Janowskiej przeszli do grona kanoników honorowych ze wszystkimi ich prawami i obowiązkami.

Po sprawozdaniu ze stanu finansowego został wygłoszony referat „To nasze korzenie i to nasze dziedzictwo”. Dalszą część poświęcono omówieniu programu świętowania Jubileuszu 100-lecia Kolegiackiej Kapituły Janowskiej w 2024 r.

Po wolnych wnioskach, Pasterz Diecezji poprowadził modlitwę za zmarłych Biskupów i członków Kapituły. Od 2 czerwca 2020 roku zmarli Kanonicy śp.: ks. Jan Sobechowicz, ks. Kazimierz Zdunek, ks. Bogdan Kozioł, ks. Piotr Wojdat, ks. Andrzej Filipiuk.

Następnie wszyscy udali się do kościoła na modlitwę przy Relikwiach Błogosławionych Męczenników. Całość zakończono obiadem, na który zaprosił ks. Dariusz Radywaniuk, dyrektor Domu Pielgrzyma w Pratulinie.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Paweł Broński
+48.503545053

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.