Sokołów

Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego

Kultura Śr. 24.05.2023 16:23:19
24
maj 2023

W poniedziałek, 29 maja na godz. 17.00 Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na wykład pt. „Jeszcze Polska nie zginęła. Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego”, który poprowadzi prof. Tadeusz Trzaskalik. Wykład odbędzie się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

W ramach wykładu przedstawione zostaną zarówno czasy, w których żył i działał autor tekstu Józef Wybicki, jak również dalsza historia polskiego hymnu narodowego.
Wykład ilustrowany będzie utworami fortepianowymi z początku XIX wieku w wykonaniu prelegenta, jak również fotografiami eksponatów, udostępnionymi przez Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i innymi materiałami historycznymi.

O prelegencie:

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W swej macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego studium doktoranckiego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych. Obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych.

Ponadto ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Tadeusza Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. W swoim dorobku muzycznym ma siedem płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia Katowice.Inf. pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.