Ryki

Koncert Chóru Seniora „Zorza” w Stężycy z okazji 45-lecia działalności

Kultura Wt. 28.11.2023 18:08:33
28
lis 2023

W Stężycy na Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturyw środę, 29 listopada odbędzie się Andrzejkowy Koncert w wykonaniu Chóru Seniora „Zorza” z okazji 45-lecia działalności. Występ rozpocznie się o godzinie 17:30.

Chór Seniora „Zorza” działa przy GOK-u w Steżycy od 1978 roku. Powstał z inicjatywy członków chóru kościelnego oraz Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Jest najdłużej aktywnym zespołem śpiewaczym w gminie Stężyca, a w tym roku obchodzi 45. rocznicę działalności.

Jego misją jest kultywowanie lokalnych tradycji oraz popularyzowanie pieśni i piosenek znanych w regionie, wśród lokalnej społeczności. W repertuarze chóru nie brakuje pieśni patriotycznych, ludowych, religijnych i biesiadnych, które grupa prezentuje podczas najróżniejszych uroczystości.

Za swoją długoletnią działalność artystyczną chór na przestrzeni lat był wielokrotnie odznaczany. Między innymi w 2003 roku zdobył Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, a w 2008 otrzymał Medal Wojewody Lubelskiego za kultywowanie sztuki chóralnego śpiewu i jej popularyzowanie wśród mieszkańców oraz bogactwo repertuaru i walory wykonawstwa. W roku 2010 chór został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym też roku, na wniosek Kapituły Chór seniora ZORZA został Odznaczony Medalem „Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej”.

Chór obecnie liczy 22 członków, kierownikiem chóru jest Marek Wesołowski, a kierownikiem muzycznym Krzysztof Joński.Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.