Kwadrans o wsi i rolnictwie z 14 września 2023 r.

14
wrz 2023

W Polsce działa 31 państwowych spółek zajmujących się hodowlą roślin i zwierząt, nad którymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 13 z nich zajmuje się hodowlą koni. Największe i najbardziej znane miejsca państwowej hodowli koni to Stadniny w Białce, Michałowie i Janowie Podlaskim.

Stadnina w Michałowie w 2023 roku obchodzi siedemdziesięciolecie istnienia. Jak czytamy na jej stronie internetowej, została założona w 1953 roku. Przejęła wtedy konie ze zlikwidowanej w tym samym czasie stadniny w Klemensowie, obecnie części Szczebrzeszyna. Stadnina w Klemensowie, istniejąca od 1946 roku, początkowo gromadziła konie półkrwi angielskiej. W listopadzie 1947 roku zaczęto lokować w niej konie czystej krwi arabskiej. Pochodziły one głównie z partii koni janowskich rewindykowanych z Niemiec w 1946 roku oraz z klaczy babolniańskich, również przywiezionych z Niemiec. Razem ze stadem do Michałowa został przeniesiony wybitny hodowca Ignacy Jaworowski, pełniący w Klemensowie funkcję zastępcy dyrektora, który przez 44 lata kierował Stadniną w Michalowie. Miejsce na stadninę wybierano bardzo starannie, analizując glebę i warunki pogodowo-terenowe. W pierwszych latach istnienia, w Michałowie produkowano również konie na potrzeby rolnictwa. W miarę postępu mechanizacji wzrosło zapotrzebowanie na konie do sportu i rekreacji. Duży popyt na konie arabskie pojawił się w bogatych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Monika Słowik prezes Stadniny w Michalowie powiedziała w rozmowie z Andrzejem Ilczukiem, że tutejsze stado arabów liczy 400 koni. Utrzymywane jest tam również niewielkie, ale bardzo efektowne stado koni rasy małopolskiej o rzadkim umaszczeniu tarantowatym. Pani Prezes wyjaśniła, że bohaterka powieści i filmów Fizia Pończoszanka, czyli Pippi Langstrumpf, jeździła właśnie na koniu tarantowatym. W Michałowie znajduje się też niewielkie stado kucyków.

Spółka prowadzi dwa stada bydła mlecznego: krów rasy jersey oraz krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmian czarno i czerwono-białej. W latach 1988-89 do Michalowa trafiło z Danii 45 jałówek cielnych rasy Jersey, co dało podstawy dla obecnie posiadanego stada liczącego ok. 270 szt., w tym 110 krów. Stado HF-ów liczy około 420 szt. bydła, w tym 210 krów.

Araby z Michałowa zdobywają nagrody na pokazach oraz zawodach w kraju i za granicą. Trofea możemy oglądać w muzeum w Stadninie. Monika Słowik przypomniała, że sukces na pokazach zależy od konia ale również od osób, które je przygotowują i prezentują. Są konie, które znakomicie czują się w atmosferze pokazu, lubią się pokazywać i wobec muzyki oraz aplauzu publiczności pokazują swoje najlepsze strony. Wspomniany prezenter musi wyrobić u konia zaufanie do siebie.

W państwowych spółkach hodowli roślin i zwierząt prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Monika Słowik powiedziała, że rolnicy kupują w Michałowie m.in. wspomniane krowy o wysokiej wydajności mlecznej.

Stadnina Koni Michałów gospodaruje obecnie na 634 hektarach, z których 352 stanowi własność Spółki, a 282 ha to areał dzierżawiony od KOWR Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej, dlatego aż 210 ha stanowią trwale użytki zielone. W samym Michałowie, znajdują się wszystkie grupy hodowli koni z wyjątkiem ogierków rocznych i dwuletnich, bydło rasy Jersey z wyjątkiem jałowic, łąki i pastwiska oraz grunty orne, w Lubczy - bydło rasy HF, łąki i grunty orne, zaś w Podlesiu konie – młodzież męska i jałowice, a także pastwiska i grunty orne. POSŁUCHAJ

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.