Sokołów

21. Jarmark Wielkanocny w Sokołowie Podlaskim

Region Czw. 15.02.2024 12:03:06
15
lut 2024

24 marca w Sokołowie Podlaskim odbędzie się 21. Jarmark Wielkanocny. W wydarzeniu mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich oraz indywidualne osoby zajmujące się kulinariami, artyści i rękodzielnicy.

Jarmark Wielkanocny to wydarzenie promujące dziedzictwo kulinarne i kulturowe obszaru wschodniego Mazowsza i Podlasia, popularyzujące kuchnię regionalną i jej tradycyjne potrawy nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.

Wydarzenie potrwa w godzinach 10:00-14:00.

Zakres tematyczny Jarmarku:

• wypieki i potrawy świąteczne: baby, mazurki, pascha, pasztety, wędliny itp.
• wyroby rękodzielnicze: pisanki, palmy, ozdoby, stroiki i inne rękodzieło
• przetwory oraz ekologiczne wyroby garmażeryjne.
Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl drogą elektroniczną (skan) na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Opłata wpisowa 30 zł.
Uczestnicy Jarmarku przywożą swoje wyroby do Sokołowskiego Ośrodka Kultury, 24 marca na godz. 9:00.

Konkursy wielkanocne:

Sokołowski Ośrodek Kultury w tym roku organizuje trzy konkursy o tematyce związanej ze świętami Wielkiej Nocy.
Celem konkursów jest kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych, upowszechnianie kultury regionalnej, w tym dziedzictwa kulinarnego, a także kształtowanie i rozwijanie różnorodnych form artystycznych rękodzieła ludowego.

Przystąpienie do konkursów następuje poprzez dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do dnia 19 marca 2024 roku na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl bądź pocztą tradycyjną na adres 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27.
Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny prac i przyzna nagrody pieniężne.

Tematyka konkursów:

Konkurs kulinarny – tradycyjny mazurek wielkanocny
Konkurs na największą palmę wielkanocną
Konkurs na tradycyjną pisankę wielkanocną

Informacje dla wystawców w linku poniżej
https://sokolowskakultura.pl/tu-i-teraz/jarmark-wielkanocny-informacje-dla-wystawcow
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Paweł Kryszczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.