Łuków

90. rocznica odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza

Region Pt. 02.06.2023 08:36:31
02
cze 2023

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie uczciła 90. rocznicę odsłonięcia pomnika patrona ich szkoły, Henryka Sienkiewicza. Pomnik odsłonięto w 1933 roku z inicjatywy społecznika Jana Stanisława Majewskiego.

90. rocznica odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Łukowie przypadła na niedzielę 28 maja. Dzień później, w poniedziałek 29 maja przy pomniku spotkali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1. W relacji nadesłanej do naszej redakcji, czytamy:

„[...] by uczcić godnie, oddać należny hołd Sienkiewiczowi, jako wielkiemu twórcy słowa – wzniesienie pomnika ku jego czci, jak dla każdego innego miasta w Polsce, tak i dla nas byłoby rzeczą słuszną i dostatecznie zrozumiałą [...] Otóż z racji wyjątkowej łączności Henryka Sienkiewicza z Ziemią Łukowską, jest on dla nas szczególnie drogi i bliski. Fakt ten przynosi nam miły i wielki zaszczyt, ale nakłada też na nas specjalny obowiązek, obowiązek przechowywania trwałej pamięci i kultywowanie należnej czci dla wielkiego pisarza. Znakiem widomym pojmowania tego obowiązku jest ten oto pomnik, który w tej chwili oglądamy” – takimi słowami w 1933 r. rozpoczął uroczystość odsłonięcia obelisku Jan Stanisław Majewski, łukowski społecznik, regionalista, przedstawiciel Komitetu Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza.

Pomnik przekazał społeczności łukowskiej i odsłonił wojewoda lubelski w obecności syna pisarza Józefa Sienkiewicza i córki Jadwigi Korniłowiczowej. W akcie erekcyjnym czytamy: „Niechaj, co po nas przyjdą uczczą ten pomnik jako wyraz naszych uczuć dla tego, który duszę narodu po stracie wolności wyrwał z przepaści i zwrócił oczy Polakom na chwalebną przeszłość i przez to do niepodległości doprowadził”.

W poniedziałek 29 maja uczniowie klas 1TIA i 1TP pod opieką dyrektora szkoły Tadeusza Federczyka i wychowawców: Beaty Kuczyńskiej oraz Danuty Markowskiej - Mościckiej, udali się przed pomnik pisarza, aby uczcić 90. rocznicę odsłonięcia obelisku i dać wyraz pamięci o swoim patronie w imieniu całej społeczności szkolnej. Po dotarciu na miejsce odczytano referat dotyczący okoliczności powstania i odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza oraz wiersz autorstwa Małgorzaty Sudak, absolwentki szkoły, pt. „Sienkiewicz”. Następnie gospodarze obydwu klas wraz z dyrektorem Tadeuszem Federczykiem złożyli kwiaty i zapalili znicze.zdjęcia i informacja: Danuta Markowska – Mościcka Zespół Szkół nr 1 Łuków/podlasie24


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook