Biała Podlaska

Bialscy Terytorialsi ćwiczą na poligonie

Region Czw. 29.02.2024 11:30:27
29
lut 2024

Trwa szkolenie zintegrowane żołnierzy z 23 Bialskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. To jedna z form szkoleń w jakich uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Raz w roku każdy Terytorials musi przejść takie szkolenie.

W ramach dwutygodniowego zgrupowania poligonowego, które odbywa się w stałym rejonie odpowiedzialności 23 Bialskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, Terytorialsi z powiatów bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego doskonalą swoje umiejętności bojowe. Żołnierze szkolą się m.in. pod kątem funkcji pełnionych w sekcji lekkiej piechoty, tj. strzelca, ratownika, radiotelefonisty, sapera czy strzelca wyborowego oraz doskonalą umiejętności współpracy podczas realizacji stawianych im zadań.

Jednym z zadań z jakim musieli zmierzyć się żołnierze bialskiego batalionu było inżynieryjne przygotowanie terenu, czyli budowa okopów, a w tym przygotowanie i dostosowanie stanowisk ogniowych i punktów obserwacyjnych oraz doskonalenie taktyki i prowadzenie walki w okopach. Kolejnym było zdobycie i przygotowanie do obrony budynku znajdującego się na terenie opuszczonym przez siły przeciwnika. Pod okiem instruktorów z Mobilnego Zespołu Szkoleniowego WOT żołnierze musieli w czasie rzeczywistym rozpoznać, przeprowadzić analizę taktyczną terenu, zaplanować i zrealizować przemieszczenie, podejście i wejście do budynku. Następnym etapem było przeszukanie, zdobycie pomieszczeń oraz przygotowanie budynku do obrony m.in. poprzez budowę stanowisk ogniowych. Podczas szkoleń szczególnie duży nacisk położono na podnoszenie umiejętności rozpoznania i dezaktywowania zagrożeń związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, bardzo często pozostawianymi przez przeciwnika na terenie wcześniej przez niego opanowanym.

Szkolenie zintegrowane jest jedną z praktycznych form szkolenia żołnierzy WOT, podczas którego doskonalą oni swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe. Każdy żołnierz WOT raz w roku jest zobowiązany odbyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumowanie i uporządkowanie nabytej wiedzy, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo szkolenie zintegrowane daje możliwości przeprowadzenia strzelań o zróżnicowanym stopniu trudności. Ponadto szkolenia pododdziałów w stałych rejonach odpowiedzialności w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie żołnierzy i podwyższanie zdolności wsparcia lokalnej społeczności.

Warto podkreślić, że tego typu ćwiczenia w ramach szkolenia zintegrowanego są fundamentem funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Siłą i atutem żołnierzy OT jest doskonała znajomość terenu, z którego pochodzą i który bardzo dobrze znają. Przy realizacji zadań w czasie zagrożenia zewnętrznego, to właśnie ten element może dać siłom własnym przewagę nad przeciwnikiem.

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.