Garwolin

Borowie: środki zewnętrzne wsparciem dla inwestycji

Region Śr. 25.01.2023 11:26:05
25
sty 2023

Inwestycyjnym priorytetem władz gminy Borowie jest w ostatnich latach poprawa stanu infrastruktury drogowej i budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Na realizację tych zadań wydano w roku ubiegłym przeszło 18 mln zł. W tegorocznym budżecie na inwestycje zapisano ponad 10 milionów.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina Borowie wydatkowała ponad 18 mln zł. - Głównie środki zostały wydatkowane na przebudowy dróg, a także sieci wodno – kanalizacyjne. Przebudowaliśmy drogę w Iwowem, ul. Szkolną w Głoskowie, drogi gminne w Łętowie, na odcinku od Borowia do Kamionki, od Starej Brzuzy do centrum Gościewicza, w Jaźwinach na odcinku Brzuskowola – Filipówka, a także kilka kilometrów dróg w miejscowości Wilchta. Łącznie w 2022 r. zmodernizowaliśmy, poprzez położenie nowych nawierzchni, ponad 20 km dróg za blisko 15 mln zł- mówi wójt Wiesław Gąska. Wykonano sieć wodociągową w m. Wilchta, na odcinku od Starej Brzuzy do Gościewicza, wykonana została sieć wod. – kan. w Kamionce do osiedla Czarnów, w Borowiu w strefie inwestycyjnej, sieć kanalizacyjna w Nowej Brzuzie przy stacji kolejowej za kwotę blisko 2 mln zł. Łącznie w roku minionym gmina pozyskała ponad 24 mln zł, w tym z Polskiego Ładu 16,5 mln zł, RFIL – 3 mln zł, RFRZ – 1,9 mln zł i na koniec roku dodatkowe środki budżetowe – 2 888 000 zł.

Wśród większych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku, wójt wymienia modernizację drogi w Filipówce i modernizację ul. Wierzbowej w Głoskowie, przebudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjną w Borowiu, wodociągową na odcinku od Łopacianki do Iwowego, od Borowia do Jaźwin, zwodociągowanie i skanalizowanie osiedla Cegielnia w Głoskowie, osiedla Za szkołą w Borowiu. - W planach mamy także opracowanie projektu rozbudowy Urzędu Gminy w Borowiu, budowę publicznego żłobka w Borowiu, świetlicy w Kamionce, którą w ubiegłym roku rozpoczęliśmy. Chcemy także opracować dokumentację i rozpocząć budowę boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Borowiu...- dodaje gospodarz gminy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Wiesławem Gąską. POSŁUCHAJ
WJ/Borowie [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.