Garwolin

Borowie: ten rok przyniesie szereg różnych inwestycji

Region Czw. 17.02.2022 07:29:12
17
lut 2022

Przeszło 12 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd gminy na wydatki majątkowe, w tym między innymi budowę sieci wodno- kanalizacyjnej, poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo i inne. Rozstrzygnięte zostały już postępowania przetargowe na przebudowę ponad 10 km dróg, kontynuowana jest budowa drogi w Iwowem. W planach jest też wiele innych, dużych zadań inwestycyjnych do przeprowadzenia.W 2022 roku samorząd gminy realizował będzie zadania dotyczące przebudowy 4 dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. - W ramach tego zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca prac, z którym w najbliższych dniach zostanie zawarta umowa. Wartość zadania po przetargu opiewa na kwotę blisko 6,6 mln zł, z czego 95% stanowi dotacja w famach funduszu Polski Ład w wysokości ok. 6,3 mln zł. Gmina sfinansuje to zadanie swoimi środkami w kwocie 330 tys. zł.- informuje Artur Zieliński, inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami w urzędzie gminy. Zadanie obejmuje przebudowę dróg na odcinku Borowie-Kamionka, w miejscowości Łętów do granic wsi Goździk, w Głoskowie ul. Szkolna oraz czwarta droga na odcinku Stara Brzuza- Gościewicz. Łączna długość przebudowywanych drg wyniesie blisko 10 km. Kontynuowana jest w cyklu dwuletnim przebudowa drogi gminnej w Iwowem. - W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi, zamierzamy złożyć 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, a także na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Wilchta, Jaźwiny, Filipówka i Brzuskowola oraz budowę świetlicy wiejskiej w m. Kamionka- dodaje Piotr Zając, zastępca wójta. Ponadto w tym roku gmina przystąpi do modernizacji drogi gminnej w Brzuskowoli, gdzie wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 990 mb.

- Wiele zadań jest realizowanych, wiele chcemy jeszcze tych zadań zrealizować, ale też pokazujemy skalę potrzeb naszych mieszkańców, jak dużo jeszcze jest potrzeb w zakresie modernizacji dróg, sieci wodno- kanalizacyjnej, a także, chcę przypomnieć, że cały czas czeka na budowę inwestycja w postaci żłobka, termomodernizacja budynków świetlic wiejskich czy też strażnic, a także jedna z największych inwestycji, a mianowicie budowa zbiornika retencyjnego w Borowiu- podkreśla wójt Wiesław Gąska. Realizowane będą też dwie inwestycje drogowe na terenie gminy przez powiat garwoliński. - Pierwsza inwestycja, to dokończenie inwestycji poprzedniej, która była oddana bodajże 2 lata temu. Inwestycja ta jest prowadzona na drodze powiatowej 1301W Stara Prawda- Jamielniki- Iwowe, zakres tej inwestycji, to 570 mb. Odcinek ten będzie pokryty masa bitumiczną. I druga inwestycja realizowana w ramach Polskiego Ładu, to jest przebudowa ok. kilometra drogi powiatowej Redzyńskie- Laliny. W ramach tej inwestycji będzie nowa nawierzchnia, pobocza z kruszywa i zjazdy oraz odmulenia rowów. Przewidywany koszt inwestycji ok 1,4 mln zł- artykułuje Marta Serzysko, sekretarz gminy i jednocześnie członkini zarządu powiatu garwolińskiego.

O realizowanych i planowanych do wykonania inwestycjach, Waldemar Jaroń i jego rozmówcy.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.