Garwolin

Borowie: w trosce o ochronę środowiska

Region Pon. 28.02.2022 12:27:14
28
lut 2022

Tylko w roku ubiegłym w gminie Borowie unieszkodliwiono osiemdziesiąt pięć ton odpadów zawierających azbest, lecz na budynkach pozostało jeszcze wiele tysięcy ton tego niebezpiecznego odpadu. Samorząd przystąpił też do krajowego programu „Czyste powietrze”, który cieszy się wśród mieszkańców coraz większym zainteresowaniem.

W związku z przyjętym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu” do 2032 roku, samorząd gminy zobowiązany został do opracowania programu usuwania azbestu z terenu gminy. - Wykonano inwentaryzację ilości i rodzaju azbestu na terenie gminy z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju obiektów w jakich występują, ogólnej oceny stanu technicznego. Inwentaryzacja została wprowadzona do bazy azbestowej i w każdym roku jest aktualizowana w terminie do 31 marca . Z informacji tej wynika, że na budynkach naszych mieszkańców w dalszym ciągu znajduje się wiele tysięcy ton niebezpiecznego odpadu- mówi Piotr Zając, zastępca wójta gminy. Stąd też gmina od wielu lat pozyskuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie azbestu. W ub. roku dotacja taka wyniosła 29 993 zł i objęła 24 nieruchomości, gdzie zdemontowano, odebrano i unieszkodliwiono 85,86 t. odpadów zawierających azbest. W tym roku prowadzona jest podobna akcja...
Drugim programem, który z powodzeniem realizuje gmina, to program krajowy „Czyste powietrze”. Zakłada on dotacje przede wszystkim do wymiany starych źródeł ciepła na nowe, proekologiczne, spełniające wymagania ekoprojektu. - I tak, wymieniając stary, nieefektowny kopciuch na węgiel, można uzyskać dofinansowanie do pieca gazowego, kotła na pellet, pompy ciepła czy ogrzewania elektrycznego. Do kosztów kwalifikowanych przy wymianie stałego źródła ogrzewania można doliczyć także wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizację /ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową- pod warunkiem, że budynek powstał przed 2013 r. oraz mikroinstalajcę fotowoltaiczną- informuje Artur Zieliński, inspektor do spraw przygotowania i zarządzania projektami w urzędzie gminy. W tym roku gmina Borowie zamierza nadal realizować program „Czyste powietrze”, którego kolejne założenia przewidują jeszcze większą pomoc najuboższym i dofinansowanie do pieców w budynkach wielolokalowych.

W gminie uruchomiono punkt konsultacyjny, gdzie pracownicy udzielają pomocy.

O realizację obu programów, Waldemar Jaroń zapytał zastępcę wójta Piotra Zająca i inspektora do spraw przygotowania i zarządzania projektami w urzędzie gminy Artura Zielińskiego.
POSŁUCHAJ

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.