Międzyrzec Podlaski

Burmistrz Międzyrzeca w zarządzie Związku Gmin Lubelszczyzny. Przewodniczącym zarządu został Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice

22
cze 2024

Podczas obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w gminie Jabłonna, wybrane zostały władze na nową kadencję na lata 2024-2029. Do zarządu ZGL wybrano burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Pawła Łysańczuka. To znaczący krok w kierunku wzmacniania regionalnej współpracy oraz integracji samorządowej.

Posiedzenie odbyło się 19 czerwca. Nowym przewodniczącym zarządu został Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, pierwszym wiceprzewodniczącym - Adam Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego, a drugim Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin. Głównym celem działalności związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin i rozwiązywanie wspólnych problemów samorządów.

Miasto Międzyrzec Podlaski należy do Związku Gmin Lubelszczyzny od 2022 r. Oznacza to, że mamy większą możliwość realizowania działań wspierających ideę samorządu terytorialnego oraz opracowywania stanowisk i opinii w sytuacjach zmieniających się przepisów. W ciągu 24. lat działalności związek zorganizował kilkaset konferencji, szkoleń i warsztatów angażując jako prelegentów najlepszych specjalistów w kraju. Podejmował stanowiska w takich sprawach jak: gminna edukacja publiczna, finanse samorządów, gospodarka odpadami komunalnymi, fundusze UE, zrealizował kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Info prasowa UM M-c
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.