Biała Podlaska

Co dalej z przebudową portu w Małaszewiczach?

Region Wt. 24.01.2023 08:41:13
24
sty 2023

Pilna modernizacja największego suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach jest szansą na rozwój mikroregionu terespolskiego, a także całego kraju. W planach jest stworzenie ogromnego parku logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, ale nadal brak źródła finansowania tego przedsięwzięcia. Dlatego temat poruszono podczas prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Nowy Jedwabny Szlak to szansa na rozwój nie tylko mikroregionu terespolskiego, ale także całego kraju. Suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach to jeden z najważniejszych punktów łączących Azję z Europą Zachodnią. Infrastruktura kolejowa, która powstała 70 lat temu wymaga gruntownej modernizacji, aby móc usprawnić transport towarów. Dziś w Małaszewiczach odprawianych jest 13/14 par pociągów na dobę, po modernizacji ta liczba ma zwiększyć się do 50 par. To szansa na rozwój, nowe miejsca pracy, ale także olbrzymie wpływy do budżetu państwa.

Port w Małaszewiczach to ogromny teren. Jest tu wiele firm, które zajmują się transportem towarów. To również olbrzymia zdekapitalizowana infrastruktura państwowa w wieczystym użytkowaniu PKP Nieruchomości, w 30-letniej dzierżawie Cargo, przekazane do „spółki wnuczki” Cargotor. Jak zaznaczył Wójt Krzysztof Iwaniuk jest to bardzo skomplikowana struktura, do chwili utworzenia Carogotoru w zasadzie gospodarza w Małaszewiczach nie było. – Sam fakt, że jest to zarządzane praktycznie z Warszawy, bo siedziby tych firm są „gdzieś”, a nie na miejscu. A to tutaj jest tych, na skróty mówiąc, 200 km torów na 300 ha. Także potężna powierzchnia i port, który był dostosowany do zupełnie innych wyzwań. Nie było miejsc składowania, przeładowywania itd. Stąd te nasze wspólne przedsięwzięcia jak WOC (Wolny Obszar Celny – red.), przyległe tereny, pierwsza bocznica prywatna w rejonie Małaszewicz, która uzbroiła WOC. Tak pojawiły się firmy prywatne, które przeładowują konkretne towary – podsumował Krzysztof Iwaniuk.

Temat modernizacji portu w Małaszewiczach poruszono podczas ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jakie argumenty przedstawiano? 


W dawnych czasach przez Małaszewicze była wożona sól, kamienie oraz inne towary jak np. stal czy maszyny. Dziś kluczem są kontenery i jak zaznaczył Wójt Krzysztof Iwaniuk trzeba je sprawnie zmagazynować, przeładować, a tym doskonale zajmują się firmy prywatne, które potrafią się dostosować do szybko zmieniającego się rynku.

Modernizacja Małaszewicz to również inwestycje, które będą realizowane w gminie Terespol, dotyczące budowy wiaduktu w Kobylanach, dróg w tym obszarze oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.

ICH/Kobylany
MR
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook