Siemiatycze

Ile za śmieci i kto będzie je odbierał w gminie Siemiatycze?

Region Czw. 30.11.2023 18:27:53
30
lis 2023

22 zł miesięcznie od osoby zapłacą mieszkańcy gminy Siemiatycze za wywóz śmieci. Taką stawkę przyjęła podczas sesji 30 listopada rada gminy Siemiatycze. Wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2024 roku. 22 zł to stawka dla osób posiadających przydomowe kompostowniki. Ci, którzy nie wprowadzą kompostowników zapłacą o 6 zł więcej od osoby. Podtrzymano też ulgę w wysokości 2 zł dla rodzin, w których jest 6 lub więcej osób.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od domku letniskowego lub podobnej nieruchomości wyniesie 224,00 zł – za odpady segregowane (do tej pory była to stawka w wysokości 206 zł).

Temat odbioru i zagospodarowania odpadów pojawił się też ostatnim punkcie sesji, kiedy głos zabrał Janusz Podgórzak, kierownik siemiatyckiego oddziału MPO, firmy od kilku lat odbierającej śmieci w gminie Siemiatycze. Mówił o stale rosnącej ilości odpadów na terenie gminy przy jednoczesnej zmniejszającej się ilości osób zadeklarowanych jako zgłaszanych w deklaracjach dotyczących odbioru odpadów. Mówił też o niskim poziomie segregacji. Zdaniem przedstawiciela MPO, 40-50% odpadów, które oddawane są jako zmieszane powinna trafiać do odpadów segregowanych. Zwrócił też uwagę, że zimą maleje ilość oddawanej przez mieszkańców makulatury, co wskazuje, że jest ona wykorzystywana jako opał.

Gmina Siemiatycze ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku. Jak wyjaśniał wójt Edward Krasowski, do tej pory robiło to MPO nie mając żadnej konkurencji, więc gmina musiała przyjąć każdą zaproponowaną cenę. Tym razem ogłaszając przetarg gmina Siemiatycze zaprosiła do złożenia ofert także sześć innych firm. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 4 grudnia do godz. 10.00.

Niezależnie od tego, kto będzie odbierał śmieci, system trzeba uszczelnić i odkryć, gdzie tkwi problem - mówił wójt przytaczając jak w ostatnich latach wzrosła ilość śmieci powstających i odbieranych w gminie:

rok 2018 – 491 ton
rok 2019 – 586 ton
rok 2020 – 728 ton
rok 2021 – 828 ton
rok 2022 – 777 ton

Przez 10 miesięcy 2023 roku, było to 611 ton. Wg szacunkowych obliczeń, do końca roku zabraknie pieniędzy z opłat wnoszonych przez mieszkańców na poczet odbioru śmieci, dlatego rada zdecydowała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy.
Podczas sesji 30 listopada, przyjęto też nowe stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych.
Uchwałę określającą stawki podatku od nieruchomości poparło 9 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, 1 osoba była przeciw.

Nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Siemiatycze:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł od 1 m2,
b) pod wodami – 6,66 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (…) – 4,39 zł od 1 m2,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,87 zł od 1 m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,95 zł od 1 m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,07 zł od 1 m2,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 6,38 zł od 1 m2;
3) od budowli – 2% ich wartości

Uchwałę określającą wysokość stawek podatku od środków transportowych przyjęto przy: 8 głosach „za”, 2 „przeciw” i 5 wstrzymujących się. Szczegółowe dane dotyczące przyjemnych stawek podatku znaleźć można na stronie BIP UG Siemiatycze.

W sumie podczas sesji głosowano nad przyjęciem 20 różnych uchwał dotyczących m.in. podatków, budżetu gminy i funkcjonowania gminnych jednostek.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

4 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
rada nic nie mogąca Czw. 30.11.2023 18:01:56

a wójt czym pali?

Precz Czw. 30.11.2023 17:25:03

Złotówa gminna poszaleje a mieszkańcy Płacz i płać

obserwator Pt. 01.12.2023 14:27:46

Czy zauważacie Państwo pewną prawidłowość? Jeżeli ukazuje się jakikolwiek artykuł dotyczący gm Siemiatycze czy miasta Siemiatycze natychmiast ujawniają się trole mb. Żałosne ale tylko to im pozostało.

sprawiedliwy Pt. 01.12.2023 20:59:55

Co prawda to prawda.